Ja til dobbeltspor

Statsbudsjettet 2007:

270 millioner til dobbeltspor på Nord-Jæren, støtte til studentboliger i Stavanger og penger til rensing av CO2 på Kårstø.

Dobbeltspor

 Det blir bevilget 270 millioner kroner til dobbeltsporet på Nord-Jæren i Statsbudsjettet. Jernbaneverket har tidligere sagt at det er beløpet de trenger for å bli ferdige i 2009, som planlagt.

Studentboliger

Støttebeløpet til utbygging av studentboliger i Stavanger blir også hevet med 100 000 kroner per bolig, til samme nivå som Oslo og Bergen.

CO2-rensing

Det er satt av 720 millioner kroner til CO2-rensing av gasskraftverket som er under bygging på Kårstø.

CO2-avgift

Regjeringen foreslår CO2-avgift på gass til oppvarming av bolig. Det går frem av innstillingen til Statsbudsjett for 2007.

- Jeg stiller et spørsmålstegn ved dette. Her har Lyse bygd opp et nett for å bruke gass til oppvarming på Nord-Jæren, og da blir det feil signal å legge avgift på bruken av naturgass, sier Bjørg Tørresdal, Stortingsrepresentant for KrF.

Tinghus i Haugesund

Regjeringen bevilger penger på statsbudsjett slik at nye Haugaland tinghus kan stå ferdig ved årsskiftet 2007/2008. Regjeringen har satt av 21,9 millioner kroner på neste års budsjett slik at byggingen av både Haugaland tinghus og Gjøvik tinghus kan settes i gang.

Riksvei 45 gjennom Gjesdal

Gjesdal kommune får 16 millioner kroner til utbedring av riksvei 45, som går til Sirdal.  Dette er penger som kommunen har ventet på, og sammen med bompengene betyr det at utbedringene går som ventet.

NRK Rogaland følger opp med flere saker om statsbudsjettet etter hvert.