Hopp til innhold

Ivar Braut: – Glad, men overraska

Kirkerådet har bestemt at Ivar Braut blir ny biskop i Stavanger. Rådet tar dermed ikke hensyn til flertallet blant de lokale prestene.

Ivar Braut

Ivar Braut vigsles i Stavanger domkirke søndag 19. mars 2017. Braut er i dag sokneprest i Birkeland menighet i Bergen.

Foto: Birkeland menighet

– Jeg er glad, men overraska, sier den nyutnevnte stavangerbiskopen, Ivar Braut på telefon med NRK.

Noe mer vil han ikke si før han blir presentert offsielt som nye biskop på en pressekonferanse i Stavanger domkirke fredag formiddag.

– Konservativ brobygger

Utnevnelsen av Braut kom som en overraskelse også på flere. Flertallet blant prestene i Stavanger ønsket prost i Karmøy, Helge Gaard, som ny biskop.

I stedet har Kirkerådet valgt sokneprest i Birkeland, Ivar Braut, til ny biskop i Stavanger bispedømme.

Braut regnes for å være en konservativ kandidat som er imot at homofile skal kunne gifte seg i kirken. Derfor er valget overraskende all den tid flertallet i Kirkerådet tilhører liberale Åpen folkekirke.

På grunn av Kirkerådets sammensetning, regnet flere liberale Torstein Lalim som en het kandidat.

Et flertall på åtte stemte på Braut. Fem stemte på Lalim, og to stemte på Gaard, opplyser Kirken i en pressemelding torsdag kveld.

60-årige Ivar Braut er fra Sandnes, men bor i Bergen. Han har siden 2000 vært sokneprest i Birkeland menighet i Bergen. Han overtar etter Erling J. Pettersen, som har vært biskop i Stavanger siden 2009.

– Vil skape ro

Trygve W. Jordheim

Trygve W. Jordheim, kommentator i Vårt Land.

Foto: Erlend Berge / Privat

– Dette er overraskende, sier kommentator i Vårt Land, Trygve Jordheim, som trodde Kirkerådet ville følge de lokale prestene, og gå for Helge Gaard.

Kommentatoren mener valget av Braut vil bli tatt greit imot på begge sider av fløyen – både blant flertallet i Rogaland og blant mer liberale prester.

– Braut har den siste tiden markert seg som en brobygger og kompromissvillig person. På Kirkemøtet i vår da likekjønnet vigselsliturgi ble vedtatt, stod han på det konservative synet, men forholdt seg likevel aktivt til det nye flertallet i Kirkemøtet, så han har nok fått ei stjerne i boka for å være realitetsorientert, samtidig som han er en mann som mange i prester i Stavanger bispedømme kan identifisere seg med teologisk, sier Jordheim til NRK.

– Vil føre til ytterligere polarisering

I et intervju med NRK torsdag advarte sogneprest Morgen Fjelde Kirkerådet mot å gå imot flertallet av prestene i bispedømmet.

– Det er uklokt hvis de ikke tar hensyn til den kirkelige prosessen. Konsekvensen vil bare være en ytterligere polarisering, sa Fjelde, som er sokneprest i Orstad kirke i Klepp.

Lenger nord på Jæren, på Tjensvoll i Stavanger, håpet sogneprest Helge Helgesen på en mer liberal biskop.

– Jeg mener Kirkerådet bør ta alvorlig hensyn til helheten i kirken og på Vestlandet, slik at vi ikke sitter igjen med biskoper som mener akkurat det samme, spesielt om homofilt samliv, sa Helgesen til NRK.