Hopp til innhold

Høyeste ledighet på tjue år i Rogaland

14 000 personer er uten arbeid eller på arbeidsmarkedstiltak. Lyspunktet er at det fortsatt blir lyst ut stillinger i alle yrkesgrupper, mener NAV.

illustrasjon

14 000 personer er uten arbeid eller på arbeidsmarkedstiltak. Lyspunktet er at det fortsatt blir lyst ut stillinger i alle yrkesgrupper, mener NAV.

Foto: NTB Tema

– Med stor økning i arbeidsledigheten er det bra at det fortsatt blir lyst ut ledige stillinger i alle yrkesgrupper. Dette sier noe om at arbeidsgiverne i Rogaland stadig har behov for arbeidskraft.

Truls Nordahl

Truls Nordahl, fylkesdirektør i NAV Rogaland, mener det er bra at det fortsatt blir lyst ut ledige stillinger i alle yrkesgrupper.

Foto: Ine Eftestøl/NRK

Det sier Truls Nordahl, fylkesdirektør i NAV Rogaland.

I januar ble det lyst ut 1874 ledige stillinger i Rogaland. Det er en nedgang på bare tolv prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg industriarbeid og undervisning.

Hver femte ledige er fra Øst-Europa

Ved utgangen av januar var 12 600 personer helt uten arbeid i fylket. Det er en økning på 5550 sammenlignet med for ett år siden.

Arbeidsledigheten har økt i alle yrkesgrupper det siste året. Det er innen industriarbeid, bygg- og anlegg og ingeniør- og IKT- fag at arbeidsledigheten er størst. Det er og mange helt arbeidsledige innen reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid og serviceyrker.

– Normale sesongmessige variasjoner tilsier en økning i arbeidsledigheten ved årsskiftet. Når dette faller sammen med at det i høst var mange varslede driftsinnskrenkninger fra oljerelatert næring, industri og bygg- og anleggsnæringen, slår dette tydelig ut på statistikken, sier Nordahl.

Sist arbeidsledigheten var på omtrent samme nivå var i januar 1995.

Mer enn 20 prosent av de helt uten arbeid er fra Øst- Europa, og de fleste av disse har jobbet innen byggebransjen og innen transportbransjen.

Nesten 5000 arbeidsledige har vært uten jobb i mer enn seks måneder, melder NAV