NRK Meny
Normal

Mer penger til firefelts E39 i statsbudsjettet

Regjeringa har satt av nok penger til at E39-utvidelsen fra Hove til Sandved i Sandnes, kan startes opp i 2015. – Vi prioriterer firefelts E39, sier Roy Steffensen (Frp).

E39 Sandnes

I juni 2010 åpnet firefeltsveien på E39 mellom Sandved og Stangeland i Sandnes. Nå ligger neste utbyggingsbit på bordet.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

– Vi har nå satt av penger til Hove – Sandved i statsbudsjettet; 75 millioner kroner, slik at anleggsarbeidet kan starte i 2015, sier Roy Steffensen (Frp).

I statsbudsjettet for 2014 satte regjeringen av 150 millioner kroner til anleggsstart på firefeltsutvidelsen på E39 fra Hove til Sandved i Sandnes. 130 av disse millionene var bompenger.

Utbyggingen skulle ha vært satt i gang i høst, men i juni viste nye beregninger at det ble mer enn 50 prosent dyrere. Hove – Sandved hadde da en kostnadsramme på 525 millioner kroner, men beskjeden fra vegvesenet var at prosjektet ble 185 millioner dyrere.

Da måtte det opp igjen til ny behandling i Stortinget. Med disse nye 75 millionene er prosjektet på skinner igjen.

Roy Steffensen

Roy Steffensen (Frp) sier at regjeringa har prioritert firefelts E39.

Foto: Frp

Kan være åpen i 2017

Tilskuddet forutsetter at Stortinget gir sin tilslutning til dette når statsbudsjettet skal godkjennes før jul.

– Gjør de det er veien åpen for trafikk i 2017, sier Steffensen.

– Vi er opptatt av å få til en effektiv utbygging av firefeltsvei til Ålgård, og da er det viktig å få på plass første utbyggingsetappe, som er Hove-Sandved, legger han til.

Uklart hvor mye som blir bompenger

Det er foreløpig uklart hvor stor del av utbyggingskostnadene som skal dekkes av bompenger.

– Når saken kommer til Stortinget vil vi endelig konkludere med hva som vil være bompengeandelen i prosjektet, og hvor mye av budsjettsprekken som må tas av staten. Av de foreslåtte midlene for 2015 forutsettes 51 millioner kroner stilt til disposisjon av bomselskapet, sier Steffensen.

Hove–Sandved er en strekning på 1550 meter som skal bygges om fra to- til fire felt. Her skal det bygges to nye bruer, og to kryss skal bygges om.

Prognosen for sluttkostnad er nå 727 millioner kroner.

Hove - Sandved på E39

I dag er det to felt på E39 mellom Hove og Sandved.

Foto: Google maps