Hotelldirektør frykter økt moms

Hotellene i Stavanger-regionen går bedre enn på flere år, men regjeringens forslag om økt moms kan bremse den positive utviklingen.

Direktør Gjermund Dahl, Scandic Forus

Direktør Gjermund Dahl ved Scandic Forus i Stavanger mener det vil være svært uheldig å øke momsen for reiseliv, slik regjeringen foreslår.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Vi har de to siste somrene fått en god fot innen det internasjonale markedet, og så skal vi begynne å diskutere prisøkning på bakgrunn av avgifter igjen, det er veldig uheldig sånn som situasjonen er nå.

Det sier direktør Gjermund Dahl ved Scandic Forus i Stavanger, som rister på hodet av regjeringens forslag om å øke momsen for reiselivet fra ti til 12 prosent.

Scandic-direktøren har sammen med de andre hotellsjefene i Stavanger-området hatt det tøft de siste par årene, og hadde håpet på en helt annen drahjelp fra regjeringen.

– Nå får vi en litt vanskeligere situasjon, spesielt i forhandlinger med kunder om avtaler. Jeg liker ikke signalet som nå blir sendt fra regjeringen, der vi må pålegge våre kunder en avgift vi verken ønsker eller forstår med det markedet vi har i Rogaland i dag, sier Dahl.

Høyere hotellbelegg igjen

Oljeprisfallet skylte innover regionen i 2014, og naturlig nok slapp ikke hotellnæringen unna. Men fra å ha et belegg på under 50 prosent, kryper dette nå sakte med sikkert oppover igjen, og beleggsprosenten nærmer seg nå 60 prosent.

– Vi trenger arbeidsro til å skaffe oss marginer til en bærekraftig framtid. Vi skal tilrettelegge for kundene, og bruke pengene til å skape gode produkter. Vi skal gi kundene gode opplevelser, og ikke krangle om pris på grunn av en moroskatt som statens syns vi fortjener å bli belastet med, sier Dahl.

Elisabeth Saupstad

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Stavanger lover å kjempe med nebb og klør for å hindre momsøkning for hotellene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Stavanger støtter bekymringen til hotelldirektøren på Forus. Hun sier avgiftsøkningen regjeringen kom med var et sjokk.

– Vi så ikke for oss økte skatter nå. Regjeringen gjør det ikke akkurat enkelt for vår region med dette forslaget. Men jeg kan love at vi skal jobbe med nebb og klør mot Stortinget for å hindre at momsen blir på 12 prosent, lover Saupstad.

Hotellene tok grep

Prisnivået for hotellrom i Stavanger har vært helt i toppen. Stavanger ligger fortsatt i øvre sjikt, men hotellnæringen mener de etter de tøffe årene har jobbet seg ned på et nivå som gir grunnlag for vekst.

– Vi har hatt en situasjonen der vi har vært lukket for mange aktører, spesielt innen ferie- og fritidsoperatører som jobber med store volumer inn til Norge. Prisene i Stavanger var for høye fram til 2014 og 2015. Nå har vi greid å stabilisere prisene på et nivå som også disse aktørene trives med, og vi ser stor pågang til neste år, sier Gjermund Dahl.

– Vil ikke bremse utviklingen

Nikolai Astrup

Økt moms vil ikke bremse utviklingen for hotellnæringen, mener leder Nikolai Astrup (H) i finanskomiteen på Stortinget.

Foto: Oslo Høyre

Men det er lite som tyder på at hotellnæringen får noen forståelse for sine bekymringer når statsbudsjettet skal vedtas i desember. Leder i finanskomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), mener momsøkningen for hotellene ikke vil slå negativt ut.

– Vi har redusert skattene betydelig, blant annet for hotellene, siden 2013. Da var bedriftsbeskatningen på 28 prosent. Neste år blir den 23 prosent. Samtidig har vi ført en finanspolitikk som har styrket den norske kronen. I sum ser vi at hotellnæringen i Norge går godt. Vi ser at det også tar seg opp i Stavanger-regionen, og det er positivt. Jeg tror ikke denne endringen kommer til å bremse utviklingen, sier Astrup.

Scandic Forus

Scandic Forus i Stavanger retter seg i stor grad mot oljenæringen, og har merket godt oljekrisen de to siste årene med lavt belegg.

Foto: Gunnar Morsund / NRK