Høie holder avstand til sykehusstreiken

I Bodø er bemanningen i ferd med å bli uforsvarlig, og i Stavanger er 350 operasjoner utsatt på grunn av streiken. Helseminister Bent Høie (H) vil likevel ikke gripe inn.

Bent Høie møtt av streikende leger

Helseminister Bent Høie (H) synes sykehusstreiken har vart «lenge» og at den er «trist», men det er så langt inn i konflikten han vil gå. Her fra en demonstrasjon utenfor Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Jeg som helseminister er ikke part i en sånn konflikt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Vi møter ham på en konferanse på Sola strand hotell i regi av Helse Vest. Det er imidlertid sykehusstreiken som opptar Helse-Norge for tiden.

Nå har fylkeslegen i Nordland meldt til Helsetilsynet at bemanningen ved Nordlandssykehuset kan bli uforsvarlig. Men Høie har ingen planer om å foreta seg noe.

– Dette er en lovlig streik, og strek er en del av den norske modellen. Jeg håper at partene kommer tilbake til forhandlingsbordet og finner en løsning så raskt som mulig, sier Høie.

Operasjonene hoper seg opp

Flere og flere pasienter opplever nå å få utsatt operasjoner og undersøkelser. Ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er 350 operasjoner og over 1000 polikliniske undersøkelser utsatt som følge av streiken.

– Det er veldig trist, først og fremst for pasientene. Jeg synes denne streken har vart veldig lenge nå, og det er mange pasienter som er berørt. Jeg vet at legene aller helst vil komme tilbake på jobb og hjelpe pasientene, og jeg vet at sykehusene ønsker å komme tilbake i vanlig drift så fort som mulig, sier han.

Høie påpeker at det er Helsetilsynet som vurderer faren for liv og helse, og Arbeids- og sosialdepartementet som har muligheten til eventuelt å fremme tvungen lønnsnemnd.

– Nærmer seg en tålegrense

Sverre Uhlving

Sverre Uhlving, fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I Stavanger er ikke situasjonen ved sykehuset like alvorlig som i Bodø, men sykehuset har meldt til Helsetilsynet om en «økende grad av bekymring».

– Det nærmer seg en tålegrense. Jeg vil ikke sette en dato for når bemanningen er uforsvarlig, det blir feil, men det er mer og mer krevende, sier fagdirektør ved SUS, Sverre Uhlving.

Forholdene er ikke faglig uforsvarlige, men streiken fører til at køen med pasienter som skal til legeundersøkelse, vokser kraftig.

– Når streiken er over vil det derfor bli vanskelig å overholde en del tidsfrister, sier fagdirektøren.