Hopp til innhold

Tror legestreiken kan bli avsluttet i dag

Fylkeslegen i Nordland har meldt til Helsetilsynet om at det fra i ettermiddag og kveld kan bli en uforsvarlig bemanning ved Nordlandssykehuset. Det betyr trolig at streiken avsluttes om kort tid, mener streikeleder.

Streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø

Streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Fylkeslege Jan-Petter Lea i Nordland forteller til NRK at han i går ettermiddag fikk en bekymringsmelding fra Nordlandssykehuset per e-post.

Fylkeslege Jan-Petter Lea i Nordland

Fylkeslege Jan-Petter Lea i Nordland.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Fordi det var leger som skulle gå vakt i dag og i natt som var tatt ut i streik, mente de at beredskapen for øyeblikkelig hjelp ved medisinsk klinikk ville være redusert fra klokken 16. Og fra klokken 23 i kveld mente de at bemanningen ville være uforsvarlig, sier Lea til NRK.

– Hvordan vurderer du den situasjonen som kan oppstå?

– Min rolle i dette er å videresende bekymringene til Statens helsetilsyn, og det gjorde jeg også i går kveld. Det er de som foretar de videre vurderingene, sier Lea.

Tror dette betyr slutten på streiken

Streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø tror imidlertid at dette betyr at en tvungen lønnsnemd er like rundt hjørnet.

– Jeg vet ikke når den tvungne lønnsnemnda settes, men streiken kan i verste fall avsluttes allerede i ettermiddag, sier hun til NRK.

Nordlandssykehuset har ikke ønsket å benytte seg av muligheten til å søke dispensasjon fra streiken, selv om de har fått garanti for at slike søknader vil bli innvilget, forteller hun.

Vaktene ble derfor utlyst som ledige vakter.

– Imidlertid var det ingen leger i avdelingen som ønsket å ta disse vaktene i solidaritet med de streikende legene.

– Nordlandssykehuset nekter altså å søke dispensasjon for streik og setter seg dermed i en situasjon der de må melde til Fylkeslegen om fare for liv og helse, fortsetter hun.

Vil ikke spekulere

Kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter har sagt at det vil være uaktuelt å søke om dispensasjon, og peker på at arbeidsforholdet opphører den tiden man er i streik.

– Da kan man ikke drive på slik at man streiker noen timer av døgnet, og jobber på andre. Streik er et alvorlig - men legitimt - virkemiddel. Er man i streik så er man unntatt fra å jobbe. Da er arbeidsforholdet oppsagt så lenge streiken varer.

Larsen vil ikke spekulere i hvorvidt det nå blir tvungen lønnsnemd.

– Det er sykehusene som melder inn til helsemyndighetene, dersom de mener det oppstår situasjoner hvor det er fare for liv og helse. Helsemyndighetene rapporterer så videre til regjeringen. Til syvende og sist er det arbeidsministeren som fatter et eventuelt vedtak om tvungen lønnsnemd.

Akademikerne gikk ut i streik 7. september da meklingen med Spekter ikke førte fram. Blant de streikende er det leger, ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Det totale tallet på streikende vil fra torsdag være 682 medlemmer ved 16 sykehus, dersom streiken holder fram.