Mener SUS skriver ut pasienter for fort

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at Rogaland og Oslo er verst i landet på antall reinnleggelser på sykehus.

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Leder i kommunalstyret for levekår, Kåre Reiten (H), hevder pasienter på SUS skrives ut for fort.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Rapporten viser at 17 prosent av eldre sykehuspasienter må legges inn igjen 30 dager eller mindre etter at de ble utskrevet.

I Finnmark og Troms gjelder dette bare for 12 prosent av pasientene.

Seksjonsleder i FHI, Jon Helgeland. hevder alle reinnleggelsene har store konsekvenser - både for pasientene og for økonomien.

Jon Helgeland

Jon Helgeland i Folkehelseinstituttet mener den høye andelen reinnleggelser får uheldige konsekvenser for pasienter og økonomi.

Foto: Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten

– For det første vil pasientene slippe å bli innlagt med øyeblikkelig hjelp, kort tid etter at de er utskrevet fra et sykehus. Samtidig er det sannsynligvis uheldig ressursbruk i helsevesenet. Det er ganske kostbart å få pasienter reinnlagt på sykehus, sier han.

– Et veldig kjør

Kåre Reiten (H) er leder i kommunalstyret for levekår i Stavanger.

Han mener pasientene på Stavanger Universitetssykehus (SUS) skrives ut for fort. Reiten forklarer at sykehusene beveger seg i retning av å bli stadig mer "akuttsykehus".

– Det er et veldig kjør og dette er eldre pasienter som av og til trenger lengre tid. Jeg tror at noen av dem burde få vært noe lengre på sykehus, sier han.

Kåre Reiten

Kåre Reiten (H), mener pasientene på SUS skrives ut for fort.

Foto: Anders Fehn / NRK

Fagdirektør på SUS, Sverre Uhlving, er ikke uten videre enig i Reitens påstand.

– Det kan hende noen skal ligge noe lengre, men at det skal være en generell tendens det mener jeg ikke, sier han.

– For tidlig å konkludere

Uhlving erkjenner at enkelte pasienter trolig skrives ut for fort, men tror ikke det kan forklare alt.

– Det er litt raskt å konkludere, men det kan heller ikke utelukkes. Liggetidene våre tilsier ikke det. Vi har ikke de korteste liggetidene i landet, sier han.

Det er i de store byene at andelen reinnleggelser er høyest. Og dette året har sykehuset i Stavanger tatt grep, forklarer Uhlving.

– Vi har innført en sjekkliste når pasientene skal skrives ut. Det er for å sikre at alt er gjort, at alle de rette instansene har fått beskjed og at rapportene er gode nok, sier han.

Sverre Uhlving

Sverre Uhlving, fagdirektør på SUS forklarer at sykehuset har tatt grep for å kvalitetssikre utskrivelsene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mener ansvaret er delt

Fagdirektøren mener kommunene også må ta sin del av ansvaret, ved å bli bedre på å ta imot pasientene når de blir skrevet ut.

– Feilen kan ligge på begge sider. At sykehuset ikke er gode nok til å forberede utskrivelsene, men det kan også være at kommunene ikke er gode nok til å forberede mottakelse, sier han.

Helse- og sosialpolitiker, Reiten, har vært en ivrig forkjemper for rehabilitering og forebyggelse av lidelser hos eldre, slik at de nettopp ikke skal havne på sykehus eller sykehjem.

– Vi i kommunen prøver å trene opp, rehabilitere og ta vare på de eldre så godt vi kan. Men er de for syke må de tilbake til sykehuset, sier han.