NRK Meny
Normal

– Vi kan streike til jul om det er det som må til

Akademikerne tar ut ytterligere 54 ansatte ved norske sykehus i streik fra torsdag. Mandag ba de streikende helseministeren gripe inn i konflikten.

Streikende sykehusansatte sang for helseministeren da han kom for å åpne nye barneavdelingen på Haukeland sykehus.

MØTTE DEMONSTRANTENE: Helseminister Bent Høie (H) utenfor Haukeland universitetssjukehus i Bergen

– Dette er en lovlig streik og det er partene selv som må finne frem til en løsning, var alt Bent Høie (H) ville si til de fremmætte demonstrantene ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Slik trappes streiken opp

Fra før var det varslet opptrapping av sykehusstreiken mandag, da 20 ledere og leger ved Helse Vest i Bergen og St. Olavs Hospital i Trondheim gikk ut i streik.

De 54 medlemmene som tas ut torsdag, jobber ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset, Helse Bergen, Oslo universitetssykehus, Helse Stavanger, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF.

Trappes streiken opp vil blant annet 83 ansatte i Helse Bergen og 72 ansatte i Helse Stavanger være ute i streik. Streiken vil også bli utvidet til å gjelde 19 ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Dermed vil 682 ansatte ved totalt 16 sykehus landet over være i streik. De streikende omfatter leger, psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger.

Historiens lengste

– Etter at meklingen på onsdag ikke førte fram, er tillitskrisen i sykehusene ytterligere forverret, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Historiens lengste sykehusstreik er snart på vei inn i sin sjette uke, etter at det ikke ble oppnådd enighet om hvor stor og hva slags medbestemmelse de ansatte skal ha i utformingen av turnuser ved helseinstitusjonene.

Til NRK sier Frøyland at de kan streike til jul om det trengs.

– Vi har økonomi til å holde på så lenge vi trenger. Men uttaket er også denne gangen moderat, så det vil ikke gå utover liv og helse. Men noe pasientbehandling kan bli utsatt.

Akademikernes streikearrangement på Eidsvolls plass foran Stortinget

Leger markerer på Akademikernes streikearrangement på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tillitskrise

Akademikerne mener konflikten hviler på en dyp tillitskrise mellom ledelse og ansatte ved norske sykehus.

Dersom myndighetene skulle gå inn med tvungen lønnsnemnd – noe som blir mer og mer aktuelt etter hvert som streiken vedvarer – vil ikke det løse det grunnleggende problemet, argumenterer fagforeningen.

– Det vil ingen være tjent med. Sykehusene blir bedre når ledelsen og de ansatte trekker i samme retning. Det bør direktørene tenke gjennom, sier Frøyland.

Markerte framfor helseministeren

Mandag kom helseminister Bent Høie (H) til Haukeland universitetssykehus i Bergen. Her åpnet statsråden den nye barneklinikken. De streikende var møtt frem og etterlyste politiske grep for å få til ryddigere og tryggere arbeidsforhold ved sykehusene. Høie har likevel ingen planer om å gripe inn i arbeidskonflikten.

Helseministeren peker på at han ikke er part i konflikten, men håper på en rask løsning før streiken får alvorlige konsekvenser for pasientene.

– Arbeidsgiverrollen er ivaretatt av sykehusene direkte gjennom arbeidsgiverforeningen Spekter. Samtidig vurderer Helsetilsynet daglig situasjonen for pasientene. Skulle streiken ramme liv og helse vil det være arbeidsministeren som må gripe inn, sier Bent Høie til NRK.

Leger demonstrerer ved Haukeland under streiken oktober 2016

DEMONSTRASJON: Leger ved Haukeland universitetssjukehus markerer streiken i dag. Helseminister Bent Høie kommer på besøk til sykehuset i Bergen.

Foto: Tom Arne Moe / NRK