Klarsignal for privat ferjedrift etter Ryfast

Forsand kommune har i flere år jobbet for at private aktører skal få lov til å drive ferjesamband over Høgsfjorden når Ryfast åpner. Bekymringsfullt, mener Fylkesordføreren i Rogaland.

MF Finnøy som går i Finnøysambandet mellom Hanasand og Ladstein

I dag er det MF Finnøy som går mellom Lauvik og Oanes i Høgsfjordsambandet.

Foto: Stavangerske

Ole Tom Guse

Ole Tom Guse er ordfører i Forsand kommune.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Samferdselsdepartementet har i et brev til Forsand kommune slått fast følgende.

«Korkje staten eller fylkeskommunen kan etablere slike samband ved tilskott etter at Ryfast er åpne, men det er ikkje heimel for å nekte privat ferjedrift over Høgsfjorden», skriver Forsand kommune i en pressemelding torsdags kveld.

– Overraskende og gledelig. Det var uventet at de skulle komme med et så klart og tydelig svar når vi egentlig hadde ventet at de skulle si nei til privat ferjedrift, sier Ole Tom Guse, som er ordfører i Forsand kommune.

Før samferdselsdepartementet kom på banen hadde både fylkeskommunen og Stortinget sagt nei til denne ordningen.

Det er fordi det undersjøiske vegsambandet Ryfast skal i prinsippet fungere som et ferjeavløsningsprosjekt som blant annet er finansiert på en stor andel bompenger.

Ikke aktuelt med et offentlig alternativ

I finansieringsopplegget er det foreslått at både ferjesambandet Lauvvik–Oanes og
ferjesambandet Stavanger–Tau blir lagt ned når Ryfast åpner for trafikk.

I trafikk- og finansieringsanalysene er det lagt til grunn at trafikken i de to ferjesambandene blir overført til Ryfast.

Det vil ikke vil være aktuelt med et offentlig ferjealternativ, men nå åpnes det altså opp for at et privat selskap kan drive selskapet.

– Det er flere aktører som er interessert i å starte privat ferjedrift, og nå når departementet har vært så tydelig, så håper vi at enda flere kan komme på banen, sier Guse.

Midlertidig tilbud

Forsand kommune ønsker ferjedrift over Høgsfjorden frem til Espedals-Frafjord tunnelen er etablert.

– Det er viktig at ferjen kommer på plass, slik at det ikke blir et dårligere tilbud for innbyggerne i Forsand i det tidsrommet fra Ryfast er etablert og frem til vi kan få på plass en tunnel, sier ordføreren.

Stanley Wirak

Stanley Wirak er ordfører i Sandnes kommune.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nyheten mottas også med stor glede i Sandnes.

– Jeg synes det er tøft av departementet å åpne for privat ferjedrift, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes kommune.

I kveld skriver samferdselsutvalgets leder i Rogaland fylkeskommune, Ellen Solheim, dette om saken på Facebook.

«Dette har jeg hele tiden sagt må være en mulighet, Ole Tom Guse. Nå gjenstår det å se om private eller andre vil drive privat ferjedrift uten offentlige tilskudd etter at Ryfast er ferdigstilt.»

Bekymret

Janne Johnsen

Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er bekymringsfullt hvis dette rokker med trafikken for oss som har et garantiansvar for inntektene på Ryfast, sier Janne Johnsen, som er Fylkesordfører i Rogaland.

Fylkeskommunen frykter at det ikke vil være nok bilister som benytter seg av tunnelen, noe som medfører et stort økonomisk ansvar på dem.

– Vi så ikke dette komme. Vi trodde at det skulle bli slik Stortinget vedtok, så vi reagerer med litt undring, sier fylkesordføreren.

Samtidig understreker hun at det ikke er sikkert dette vil ha så store konsekvenser for trafikken.

– Det er ikke sikkert det blir så galt, men det kan bli det, og det vet vi ikke enda, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland