Hodne tapte i tingretten

Frisør Merete Hodne vann ikkje fram med sitt krav om å få fjerna omgrepet «nazifrisør» frå revyen til Løgnaslaget.
Det kjem fram av rettsavgjerda frå Stavanger tingrett, som kom i dag. Men Løgnaslaget må likevel betala sakskostnadar.