Hopp til innhold

Helleristninger stanser vindmølle på gården

Bonde Erlend Harestad vil bli selvforsynt med strøm fra en vindmølle, men helleristninger i nærheten skaper problemer. Vil skjemme opplevelsen, mener vernemyndighet.

Erlend Harestad, bonde på Austre Åmøy

Bonde Erlend Harestad på Austre Åmøy i Stavanger ønsker å sette opp en gårdsvindmølle for å bli nesten selvforsynt med strøm.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Bønder leter etter løsninger for å spare driftsutgifter. Svært dyr strøm, kraftfor og gjødsel har presset dette fram.

Mange har allerede montert solceller på driftsbygningene, men stadig flere ser at vindmølle er en bedre løsning.

– Jeg ser at energien ikke blir så rimelig den har vært tidligere. Vi ønsker å levere grønnere melk, og bli med videre som bonde, sier Erlend Harestad.

Bonden på Austre Åmøy i Stavanger ønsker å bli selvforsynt med strøm. Men gårdsvindmøller er i ferd med å bli et nytt konflikttema mellom jordbruk og kulturminner. Fornminner har ofte kommet i veien for bønders ønske om nydyrking på gården.

26 meter høy vindmølle

Harestad er en av mange bønder som vil ha sin egen vindmølle. En vindmølle som rager totalt 26 meter, medregnet rotorbladene.

– Jeg har regnet ut at det blir som en lang fastprisavtale til ok pris. Det blir rundt 1 krone per kW/h. Får vi til det, håper jeg det blir greit, sier Harestad.

Helleristninger, Austre Åmøy

Helleristningsfeltene på Austre Åmøy i Stavanger er et av de største i landet.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Men bare 500 meter fra der Harestad ønsker å sette opp gårdsvindmøllen, er et av landets største helleristningsfelt fra bronsealderen.

Leif Harald Lundø Vikshåland, fagsjef Seksjon for kulturarv, Rogaland fylkeskommune

Fagleder Leif Håvard Lundø Vikshåland i Seksjon for kulturarv, Rogaland fylkeskommune.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Stavanger-politikerne har sagt enstemmig ja. Men Seksjon for kulturarv i Rogaland fylkeskommune ser annerledes på saken.

De har avslått søknaden fra Harestad.

– Bekymringen vår har vært at gårdsvindmøllen vil virke visuelt forstyrrende på opplevelsen av dette kulturmiljøet, sier fagleder Leif Håvard Lundø Vikshåland i Rogaland fylkeskommune.

Bonden på Austre Åmøy ser annerledes på saken, og kan ikke forstå at hans ene vindmølle blir «utilbørlig skjemmende», som er begrepet som brukes i Kulturminneloven.

Les også Protesterte med svær kran – nå sier kommunen ja til privat vindmølle

Hans Christian Høiland og mobilkranen

– Vi ligger på nordsiden av øyen, og verneområdet er på sørsiden. Stort sett vil ikke vindmøllen vises i området med helleristninger fordi det er så bratt, sier Harestad.

Solceller ikke et alternativ

Harestad mener solceller ikke er et godt alternativ for å unngå konflikten med kulturminnene.

– Skal vi ha strøm av betydning, må vi ha produksjon også om vinteren og nettene når vi bruker mye av strømmen. Solceller har veldig begrenset levering av strøm. Så å si ingenting fra oktober til mars. Men en vindmølle «sviver» hele døgnet og året, sier Harestad.

Erlend Harestad, bonde på Austre Åmøy

Erlend Harestad har god utsikt, og får dermed gode vindforhold for å produsere strøm fra en gårdsvindmølle på Bergaberget på Austre Åmøy.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Rogaland fylkeskommune har hatt noen få saker om gårdsvindmøller, alle i år. Saken på Austre Åmøy er den første de har vært negative til.

– For oss er det en ny situasjon. I Danmark har de hatt gårdsvindmøller lenge og har mye mer erfaring med dette. Foreløpig tar vi det fra sak til sak. Så blir spørsmålet om noen må ta en mer helhetlig vurdering av områder der det kan eller ikke kan settes opp gårdsvindmøller, sier Vikshåland.

Stor interesse for gårdsvindmøller

Vernemyndigheter må belage seg flere lignende saker i tiden framover.

Knut Henriksen, daglig leder Scanwatt

Daglig leder Knut Henriksen i Scanwatt opplever stor interesse fra bønder som vil ha gårdsvindmøller.

Foto: Scanwatt

Scanwatt i Søgne i Agder er en av to leverandører av mindre vindmøller som passer på gårdsbruk. Daglig leder Knut Henriksen sier interessen er stor blant bønder som vil produsere sin egen strøm.

– Gårdsvindmøller er på full fart inn i Norge, slik det har skjedd i Danmark, sier Henriksen.

Scanwatt hjelper Erlend Harestad på Austre Åmøy. Selskapet er også i gang med å montere tre andre gårdsvindmøller, og tror det kan komme mange flere.

– Vi har sju aktive søknader om gårdsvindmøller og en lang liste med interessenter, sier Henriksen.

Fra helleristningsfeltet på Austra Åmøy.

Slik ser deler av helleristningene på Austre Åmøy ut.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Bonden på Austre Åmøy har klaget på avslaget fra Rogaland fylkeskommune. Dermed får fylkespolitikerne saken på sitt bord.

Støtter de Erlend Harestad, vil saken gå videre til Riksantikvaren, fordi vedtaket da er gjort mot faglige råd. Da må Riksantikvaren vurdere om de skal behandle saken som kulturminnemyndighet. Riksantikvaren må også endelig godkjenne, hvis politikerne opprettholder avslaget.

– Vi har holdt på i litt over ett år med denne saken. Vi har fått full støtte fra Stavanger kommune, så nå håper jeg fylkeskommunen også gir oss muligheten til å sette opp gårdsvindmøllen, avslutter Erlend Harestad.

Les også Ein vindturbin her kan sikre straum til 50 øre/kWh. Men politikarar og naboar seier nei

Her skal vindturbinen til Kjell Frode Solheim stå