Hopp til innhold

Truer med å stenge dyrepark

Haugaland Zoo har fem dager på seg til å innfri Mattilsynets krav. Onsdag kan dyreparken være saga blott på grunn av dårlig dyrehold.

Haugaland Zoo

Dette synet ble Mattilsynet møtt med da de besøkte flodsvinenes hus i dyreparken. I det ene hjørnet i huset lå en stor haug med avføring.

Foto: Mattilsynet

– Dyrene har det ikke godt. Vi har funnet mange feil og mangler de siste årene som går på dyrevelferd. Vi har veiledet, pålagt og gitt beskjed om at dette må bli bedre. Det har ikke skjedd, sier leder i Mattilsynet avdeling Haugaland, May Vestbø.

Mattilsynet har fattet vedtak om avvikling/overdragelse av dyrehold til Haugaland Zoo. Dyreparken har fått frist til 31. oktober for å gjennomføre tiltak.

– Skaffer de ikke kompetent personell innen fristen, vil dyreparken bli avviklet, forteller Vestbø.

Haugaland Zoo

I sommer stakk en av kenguruene i parken av. Her viser Mattilsynet hvor enkelt det er for et menneske å stige over gjerdet til kenguruenes innhegning.

Foto: Mattilsynet

I juni stakk en av parkens kenguruer av fra dyreparken. Hendelsen ble en nasjonal nyhet, og enden på historien ble at kenguruen måtte avlives. Under et tilsyn i parken avdekket Mattilsynet at gjerdet til kenguruenes innhegning lett kan bestiges.

Krever ansettelser

Etter flere tilsyn mener Mattilsynet at eier av Haugaland Zoo ikke har kompetanse til å føre tilsyn eller stelle med dyrene i parken.

Haugland Zoo

I huset til storkene var ikke isolasjonen kledd inn. Det gjør at storkene har tilgang til å «plukke». Det lå også spiker lett tilgjengelig for fuglene, skriver Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

Samtidig slutter parkens veterinær ved utgangen av oktober. Dermed krever Mattilsynet at Haugaland Zoo ansetter en ferdig utdannet, erfaren dyrepasser og en parkveterinær med erfaring med eksotiske dyr.

– Det er krevende å ha så mange eksotiske dyr. I denne parken er det mellom 60 og 80 av dem. Parken har ikke god nok kompetanse.

– Dyreparken må gjenskape det naturlige miljøet for eksotiske dyr som er kommet til Norge. Det gjelder fôr, temperatur, luftfuktighet, stell, tilsyn, veterinærhjelp med mer, legger Vestbø til.

Kenguru

Haugaland Zoo ble landskjent da en kenguru stakk av i sommer. Nå kan dyreparken på Torvastad i Karmøy kommune være historie.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Graverende

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Monica Dahlback, reagerer på rapporten fra Mattilsynet. Hun frykter for dyrevelferden i parken.

– Det er flere punkter som til sammen gir et inntrykk av for dårlig stell og dårlige forhold for dyrene, sier Dahlback.

Monica Dahlback

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Monica Dahlback reagerer på rapporten fra Mattilsynet.

Foto: Privat

Hun ramser opp dårlige oppstallingsplasser, manglende kvalifisert personell, manglende rutiner for oppfølging og for dårlige fôring- og vannforhold som noen av punktene rapporten peker på.

– Rapporten fra Mattilsynet gir inntrykk av en dyrepark som ikke driftes seriøst.

– Mattilsynet gjorde flere hastevedtak i denne rapporten. De går ikke så hardt ut mot driften av en dyrepark uten at det er meget graverende forhold i driften, legger hun til.

Haugaland Zoo

I innhegningen til treleoparden vokser det mange unge trær som på sikt kan løfte den øvre nettingen av, mener Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

NRK har tatt kontakt med Haugaland Zoos eier, Bernt Kai Velde. I en kort kommentar uttaler han følgende:

– Vi har sendt en klage til Mattilsynet på deres vedtak. Vi kjenner oss ikke igjen i deres fremstilling av dyreparken.

Velde ønsker ikke uttale seg ytterligere i saken.