Hopp til innhold

Full moms-seier til konserthusene

– Dette er full seier etter en lang kamp, sier ordfører. Konserthuset i Stavanger får tilbake store deler av momsen de har betalt.

Stavanger konserthus

Stavanger konserthus får tilbakebetalt store deler av momsen de har betalt.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Per Harald Nilsson, direktør ved Stavanger konserthus

Per Harald Nilsson, direktør ved Stavanger konserthus

Foto: Erik Waage / NRK

I dag har Stavanger konserthus fått brev om at de har krav på momskompensasjon på 85 prosent av virksomheten.

–Det var det vi krevde, og vi er svært fornøyde med utfallet, sier direktør i Stavanger konserthus, Per Harald Nilsson.

Også ordfører Christine Sagen Helgø (H) er glad i dag.

–Det betyr at vi har fått rett, at skattedirektoratet har omgjort Skatt Vest sitt vedtak om at vi skulle betale full moms. Vi får tilbake 85 prosent av momsen, 214 millioner kroner, og det regner jeg som fullt medhold, sier Sagen Helgø.

Christine Sagen Helgø

Ordfører Christin Sagen Helgø i Stavanger.

Foto: Elin Bardal / NRK

Må betale noe moms

Konserthuset må betale noe moms for kommersielle arrangementer og noe som gjelder leieforholdet til Stavanger Symfoniorkester.

– Det er fordi vi har organisert konserthuset på den måten vi har, og det må vi nok bare akseptere. men å få tilbake 214 millioner kroner, det er å få fullt medhold, sier Sagen Helgø.

Store artister utløser moms

–Det som nå er avklart etter EU-kommisjonens veileder fra mai, og Finansdepartementets nye fortolkningsuttalelser, er at vi må skille mellom det som er kulturell aktivitet som det gis fradrag for, og det som kalles kommersiell aktivitet, som det ikke gis fradrag for, sier seksjonssjef Lars Jone Skimmeland i Stattedirektoratet.

Det betyr at typiske popkonserter med store nasjonale og internasjonale artister som også opptrer i et marked der det kan være konkurranse med andre arrangører, utløser momskrav, sier Skimmeland.

Også i Kristiansand

Kilden teater- og konserthus i Kristiansand har fått medhold i sin klage angående momskravet.

Det opprinnelige kravet på nesten 300 millioner er redusert til drøye 20 millioner.

Både Kilden-direktør Hans Antonsen og Kristiansands-ordfører Harald Furre er fornøyde.

– Vi har fått fullt gjennomslag for argumentene våre om at det vi driver med er kunstnerisk virksomhet, og jeg er glad for gjennomslaget, sier Antonsen.
– Nå kan vi bruke penger på ting som er viktigere for oss enn moms, sier direktøren.

Havnekran og Kilden

Kilden

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Får konsekvenser for flere

Konserthus over hele landet har ventet på vedtaket i Skattedirektoratet.

– Det er klart at vedtaket får konsekvenser for mange andre rundt i landet, sier Sagen Helgø, som mener det er verdt en feiring å sette sluttstrek for denne kampen.

–Jeg har holdt på med denne saken siden 2007, så det nærmer seg ni år siden, så det er klart at det at vi nå får medhold, det er verdt å feire, sier Sagen Helgø.