Hopp til innhold

Stavanger og Kristiansand anker vedtaket om kulturhus-moms inn for skattedirektoratet

De to kommunene kommer og til å be om utsettelse av betalingskravene på over 550 millioner kroner.

Spellemannshowet i Stavanger konserthus

Stavanger kommune anker momskravet mot Stavanger konserthus inn for skattedirektoratet.

Foto: Spellemann

– Ingen av byene vil godta det skattemyndighetene har gjort i vedtaket.

Det sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø etter et møte med den politiske ledelsen i Kristiansand kommune torsdag formiddag. Stavanger og Kristiansand har frist til 1.desember med å klage på vedtakene i henholdsvis Skatt Vest og Skatt Sør.

Christine Sagen Helgø

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sier Stavanger og Kristiansand vil be om utsettelse av skattekravet på 550 millioner kroner.

Foto: Anders Fehn / NRK

Klagene skal behandles av skattedirektoratet.

Les også: Momssjokket: Vurderer å forandre reglene for kulturhus

Onsdag fikk Stavanger konserthus og Kilden teater- og konserthus i Kristiansand svar fra skattemyndighetene. Klagen blir ikke tatt til følge , og momskravet mot de to kulturinstitusjonene opprettholdes. Momskrav mot Kildener på 294 millioner kroner mens
kravet mot Stavanger konserthus er på 256 millioner.

Konkurranse med andre

Skattemyndighetene stadfester prinsippet om at all virksomhet i Stavanger konserthus og i Kilden i Kristiansand er å anse som økonomisk aktivitet i konkurranse med andre, og da bortfaller retten til momskompensasjon.

Les også: Momssjokket: Vurderer å forandre reglene for kulturhus

Les også: Klagen blir ikke tatt til følge

Det var i april Stavanger konserthus og Kilden fikk et varsel på at de må betale tilbake mer enn 550 millioner kroner av merverdiavgiftskompensasjon som er utbetalt i forbindelse med utbyggingen av kulturhusene.

Kommunene klaget på vedtaket, onsdag kom altså avslaget på denne klagen.

Kilden

Spørsmålet om momskompensasjon gjelder også Kilden teater og konserthus i Kristiansand.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Betalingsutsettelse

Sagen Helgø sier at kommunene kommer i klagene til å be om en betalingsutsettelse.

– Vi mener det er helt urimelig at vi før det er tatt endelig stilling til klagen skal betale dette kravet, sier Stavanger-ordføreren.

Stavanger og Kristiansand ber og om et møte med kulturministeren og finansministeren om saken.

– Vi vil selvfølgelig involvere flere politikere fra både Rogaland og Agder. Vi vil involvere andre kommuner som også kan bli berørt i denne saken, andre kulturhus og kulturinstitusjoner, og ikke minst Kommunenes Sentralforbund som kan være en sentral aktør for kommunene i denne saken, sier sagen Helgø.