NRK Meny
Normal

– Vi kommer aldri til å godta kravet

Skattemyndighetene opprettholder momskravet på mer enn 550 millioner kroner mot konserthus i Stavanger og Kristiansand. Stavanger-ordfører, Christine Sagen Helgø, går heller til rettssak enn å betale.

Sagen Helgø om konserthuset i Stavanger

Åpningen av Stavanger konserthus i 2012 og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Foto: Carina Johansen / MKMF / NTB Scanpix

I dag fikk Stavanger konserthus og Kilden teater- og konserthus i Kristiansand svar fra skattemyndighetene. Klagen blir ikke tatt til følge, og momskravet mot de to kulturinstitusjonene opprettholdes.

  • Momskrav mot Kilden: 294.455.009 kroner
  • Momskrav mot Stavanger konserthus: 256.878.528 kroner

– Vi er selvfølgelig skuffet over resultatet. Skattemyndighetene stadfester nå prinsippet om at all virksomhet i Stavanger konserthus og i Kilden i Kristiansand er å anse som økonomisk aktivitet i konkurranse med andre, og da bortfaller retten til momskompensasjon, sier direktør Per-Harald Nilsson i Stavanger konserthus.

Presset kommuneøkonomi

Det var i april Stavanger konserthus og Kilden fikk et varsel på at de må betale tilbake mer enn 550 millioner kroner av merverdiavgiftskompensasjon som er utbetalt i forbindelse med utbyggingen av kulturhusene.

Nilsson mener at dersom vedtaket står vil det komme til å ramme mange andre kommuner.

– For oss betyr dette at vi må betale tilbake 256 millioner kroner. I neste omgang vil dette bety at alle kommunene som har tilsvarende virksomheter, og det er jo mange, vil få tilsvarende krav, sier han.

Kravet kommer nå i en tid med en svært presset kommuneøkonomi.

– Dette er først og fremst alvorlig for eieren vår Stavanger kommune. Slik vil det jo også være rundt omkring i hele Norge. Det er kommunekassene rundt om i landet som må betale, sier Nilsson.

Klager på vedtaket

Direktøren for konserthuset i Stavanger varsler at de ikke gir seg med den første klagen.

Per Harald Nilsson

Direktør Per-Harald Nilsson i Stavanger konserthus er skuffet over avgjørelsen til Skatt Vest.

Foto: NRK

– Vi kommer til å klage på vedtaket, for vi er uenige. I neste omgang vil vi vurdere å ta ut stevning. Det er det i første omgang styret i Stavanger konserthus IKS som tar stilling til dette, sier han.

Det er til syvende og sist Stavanger kommune som må betale regningen, og som derfor må ta avgjørelsen.

Nekter å betale

– Vi kommer aldri til å godta dette kravet. Viss vi ikke får en politisk løsning kan det fort hende at dette havner i retten, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) til NRK.

Hun sier at beløpet er så stort at Stavanger ikke kan betale det, og mener at skattemyndighetene nå legger opp til at kommuner ikke lenger kan bygge kulturhus. Dette er et standpunkt hun har hatt siden saken kom opp i april.

– Jeg har snakket med ordføreren i Kristiansand og vi har avtalt et møte med Kilden og Stavanger konserthuset. Vi skal stå sammen mot dette, sier Sagen Helgø.

Mener de har tolket loven riktig

– Vi har vurdert denne saken i lys av momskompensasjonsloven. Den har to kriterier: Om de driver økonomisk virksomhet og om den kan være i konkurranse med andre som ikke får momskompensasjon, sier Karl Husabø, som er regiondirektør i Skatt Vest.

Han mener de har gjort et riktig vedtak og presiserer at det ikke gjøres unntak for kultur.

Stortingspolitiker i Høyre, Sveinung Stensland, sier at de sammen med kulturministeren vil gjøre det de kan for å påvirke til at skattemyndighetene endrer syn når kommunene på ny klager inn vedtaket. Det lyktes de ikke med første gang.

Kilden og Stavanger konsertkus

Kilden i Kristiansand og Stavanger konserthus.

Foto: NRK