Hopp til innhold

– Skolekutt skal ikke ramme de svake elevene

Fylkeskommunen må kutte til sammen 75 millioner kroner i den videregående skolen. Opposisjonen mener dette vil gå ut over de svake elevene.

Janne Johnsen

Janne Johnsen sier de varslede kuttene ikke vil ramme de svakeste elevene.

Foto: NRK/Scanpix

Investeringer i nye skolebygg har gitt Rogaland fylkeskommune mindre å rutte med i videregående skole. Nå må det kuttes i innholdet i den videregående skolen. 25 millioner kroner mindre skal brukes per år i tre år fremover.

Det reagerer opposisjonen sterkt på. De mener at det spesielt vil gå utover de svakere elevene.

– Fylkeskommunen har ikke de pengene de trenger. Det er gjort store investeringer i bygg. Blant annet på Bryne. Andre skolebygg har og tatt sin del av kaken som skulle vært brukt til innhold i skolen.

Det sier senterpartirepresentant i opplæringsutvalget og fylkestinget Sofie Margrethe Selvikvåg. Hun mener at det vil gå kraftig utlover elevene fremover. Men fylkesordfører Janne Johnsen understreker at det ikke er tatt endelige avgjørelser om hvor kuttene kommer.

– Det må kuttes, og vi kan helt sikkert gjøre ting annerledes som vil spare penger, sier fylkesordfører Janne Johnsen.

Les også: Bryne VGS utsettes trolig til 2016

– Det er snakk om at det vil være en reduksjon på 100 lærerstillinger. Det vil elevene merke. Det vil ikke bli leid inn vikarer i klassene, og det å være uten lærer vil gjøre noe med strukturen, enten det er økt uro, mobbeaktiviteter eller andre ting. Det er ikke gunstig, sier Selvikvåg.

Hun sitter i opplæringsutvalget som behandlet kuttforslagene i går. Det er vedtatt at det skal kuttes, men hvor og hvordan er fremdeles ikke avgjort.

– Det nærmer seg det tragikomiske

Leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen, mener at kuttene spesielt vil gå utover de svake elevene i skolen, som har spesialbehov.

Jåttå videregående skole

Det er blitt bygd mange nye skolebygg i Rogaland de siste årene. Her er Jåttå videregående skole som sto ferdig i 2007. Også Vågen i Sandnes, og nå skolen på Bryne har vært store investeringer for kommunen.

Foto: Johan Mihle Laugaland

– Kuttplanene vil ramme skolene generelt, alle elevene. Så er det komponenter i det som vil ramme elever med spesialundervisning, spesielt de som har utvidet praksis. I utgangspunktet får de ikke det de har rett på, så sier en at de skal få enda mye mindre enn de får i dag. Det sier seg vel selv at det nærmer seg det tragikomiske, sier Gitlesen.

Rogaland bruker i snitt 4200 kroner mindre per elev enn landsgjennomsnittet gjør. Likevel må fylkeskommunen nå kutte til sammen 75 millioner kroner i den videregående skolen fremover.

– En har redusert tidligere og i skolen, og igjen så er det et dramatisk kutt, mener Selvikvåg.

– Bør søke hjelp fra andre

Gitlesen mener at fylkeskommunen ikke klarer å håndtere situasjonen, når det gjelder elever med spesialbehov på egen hånd, og at de nå bør spørre om hjelp fra andre.

– Nå bør de søke hjelp. Rogaland fylkeskommune har ikke vært i stad til å takle dette feltet selv. Politikerne må reagere, ordfører og rådmann må reagere. De bør søke ekstern bistand for å bygge opp et spesialundervisningssystem som er i samsvar med lovverket, mener Gitlesen.

Johnsen på sin side avkrefter at de store kuttene skal ramme de svakeste.

– Jeg tror at politikerne i Rogaland er så bevisst at de ikke kutter i tilbudet til de svakeste eller i tilbud vi må ha. Men det er helt sikkert ting vi kan se på når det gjelder måten vi jobber på. Det gjelder ikke bare opplæringssektoren.