Hopp til innhold

Populære verksteder står tomme hver ettermiddag – nå vil politikerne ha «kveldsskole»

Politikerne vil utvide skoledagen for å gi flere plass på den linja de har lyst i videregående skole.

Regjeringen og flertallet av fylkespolitikerne i Rogaland vil ha utvida åpningstider i de videregående skolene. Det kan bety undervisning langt utover ettermiddag og kveld.

VIDEO: Fylkespolitikerne i Rogaland vil teste ut utvida åpningstid på videregående skoler i fylket. Flere elever kan få plass på populære linjer, og det er penger å spare, mener de. Foto: Anders Fehn/NRK.

Adrian Wilhelmsen og Ane Grødeland

Adrian Wilhelmsen og Ane Grødeland.

Foto: Marianne Terjesen / NRK
Erlend Jordal

Erlend Jordal.

Foto: Høyre

– Jeg er fornøyd med de tidene jeg har nå. Det er greit å stå opp tidlig, og bli tidlig ferdig med dagen, mener Adrian Wilhelmsen.

– Jeg har heller ikke lyst til å gå utover ettermiddagen. Jeg har mer lyst til å begynne tidlig og slutte tidlig, slik at jeg kan gjøre det jeg vil om kvelden, sier Ane Grødeland.

Begge går første året på TIP (teknikk og industriell produksjon) ved Gand videregående skole i Sandnes.

– Flere elever kan få ønsket oppfylt

Nylig vedtok fylkespolitikerne i Rogaland å starte forsøk med utvida åpningstid ved de videregående skolene.

– Det er et forsøk på å tenke nye tanker og organisere skoledagen på en annen måte enn i dag. Og kanskje oppfylle flere elevers ønsker om skoleplass, sier Erlend Jordal fra Høyre, som trekker fram de mekaniske faga som spesielt egna.

– Det har vi ikke mye av, men forsøket kan kanskje få flere klasser på plass, mener han.

Dyrt utstyr og verksteder står ubrukt hver ettermiddag

I dag står dyrt utstyr i verksted ubrukt og spesialrom tomme store deler av døgnet. Rektor ved Gand videregående, Jan Ole Rød, skulle ønske han kunne ta inn flere elever.

– Vi har stor oversøkning til både TIP og elektro hvert år. Kapasiteten på alle våre TIP-verksteder er sprengt. Den eneste måten å utvide kapasiteten vår på, er å utvide døgnet. Som skoleleder skulle jeg gjerne hatt åpent lenger, og brukt inventar og utstyr til glede for flere ungdommer, sier han.

Verksted på Gand videregående skole i Sandnes

Dyrt utstyr, verksted og spesialrom på Gand videregående skole i Sandnes står ubrukt og tomme store deler av døgnet.

Foto: Marianne Terjesen / NRK
Jan Ole Rød

Rektor Jan Ole Rød (til høyre).

Foto: Marianne Terjesen / NRK
Frode Hess

Frode Hess.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Plasstillitsvalgt i Skolenes landsforbund på Gand, Frode Hess, er ikke begeistra. Han tror det kan bli vanskeligere å få elevene på skolen på nye tidspunkter.

– Én ting er læreres situasjon, en annen er elevenes. Dette tror jeg er krevende å få til, mener han.

– Problemer med å få dem på skolen

– Skolehverdagen vi har, har ligget fast i lang tid. Å få elevene tidligere opp, og ikke minst få dem til å gå lenger på skolen, eller starte senere, tror jeg kan by på problemer med å få dem på skolen, mener Hess, som understreker at han foreløpig vet lite om hvordan et forsøk med utvida skoledag skal gjennomføres.

Rektor Rød mener det er fristende med et forsøk på skole om ettermiddagen eller tidlig om morgenen.

– Hvis en kan utvide skoledagen fra sju-åtte timer som i dag, til 12-14, er det store penger spart. Det ligger godt til rette her hos oss, som er en stor yrkesfaglig skole. Vi er dessuten plassert slik til at det er mulig å nå oss hele døgnet, sier Rød.

– Kommer det, så kommer det

Penger er også et av Jordals argumenter. Detaljene i forsøksplanen er ennå ikke utforma, og Høyre-politikeren vil at skolene skal være med på å bestemme.

– Det kan være om morgenen, en tidligtime, eller en ettermiddagstime eller flere. Vi vil la vi vil la skolene være med og drøfte, sier han.

Elevene Adrian Wilhelmsen og Ane Grødeland håper ikke deres skoledag blir utvida.

– Kommer det, så kommer det, sier Wilhelmsen.

– Hvis det skjer, må vi bare godta det, men det hadde vært greit hvis det ikke skjer, mener Grødeland.