Hopp til innhold

Frykter at forvirret muslimsk ungdom kan ta feil valg

Stavanger mobiliserer til demonstrasjon mot terror. Det er et klart svar til de som vurderer seg å slutte seg til ekstremismen, mener Muslimsk Fellesråd.

Demonstrasjon i Stavanger
Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Denne demonstrasjonen er veldig viktig, spesielt for å gi barn, unge og alle et klart svar på hvor vi står i denne konflikten, sier Summer Ejaz, leder i Muslimsk Fellesråd i Rogaland.

I kveld klokka 18.00 samles flere muslimske miljø, kirken, biskopen, de politiske partiene, en rekke tros- og livssynssamfunn og alle som vil til demonstrasjon mot terror og ekstremisme i Stavanger sentrum. De følger opp markeringen mot islamsk ekstremisme i Oslo i forrige uke der flere tusen mennesker deltok.

Summer Ejaz

Summer Ejaz, leder i Muslimsk Fellesråd i Rogaland, under et tidligere dialogarrangement.

Foto: ole Andre Lagmandokk / NRK

Frykter flere fremmedkrigere

Summer Ejaz representerer arrangøren, og håper demonstrasjonen kan være et viktig bidrag til å kommunisere at Islam står for fred. Det trengs, mener han.

Ifølge PST har minst 50 nordmenn reist til Midtøsten for å kjempe med ekstreme islamister. Ejaz kjenner ikke til at noen fra Rogaland har reist, men frykter det kan skje.

– Vi må være på tå hev, og være bekymret. Vi må gi våre barn og unge et klart svar på at terror, mobilisering til terror og deltagelse i disse krigshandlingene ikke er tillat og ikke hører hjemme noen plass. De som driver terror i religionens navn misbruker religionen og utfører en ondskap mot menneskeheten, sier han.

– Terror hører ikke hjemme i Islam

Ejaz frykter hva som kan skje dersom frustrert ungdom ikke får svar, og finner konklusjonene på feil sted.

– Vi så det som skjedde i Libya, den demokratisk valgte regjeringen til brorskapet som ble avsatt av militæret, opprørere som har gått til angrep på et sittende regime i Syria og den langvarige militære konflikten i Irak, sier han.

– Dette skaper frustrasjon og usikkerhet, og barn og unge søker svar. I stedet for at de kommer frem til en konklusjon de mener er riktig, er det bedre at vi er frampå og tar del i debatten med ungdommene. Vi må få dem i dialog med moskeer og imamer og gi dem et klart svar om at islam står for fred og ikke terror. Terror hører ikke hjemme i Islam, sier Ejaz.

Vil ha bredere debatt

Muslimsk fellesråd deltar ofte i dialogmøter med forskjellige muslimske, kristne og andre organisasjoner. Men noe må gjøres for at også ungdommen involveres i dette arbeidet, mener Ejaz.

– Dialogen med de unge bør bli bedre, og moskeene og imamene bør absolutt bli mer aktive. Behovet blir stadig større. Vi må bli mer aktive i nærmiljøet og blant ungdomsgrupper, og innkalle til bredere debatt. Det gjelder ikke bare muslimsk ungdom, men også norsk ungdom og nordmenn generelt, sier Ejaz.

Nå håper han på at forsamlingen som møtes under parolene «IKKE I ISLAMS NAVN», «SAMMEN MOT TERROR» og «FORSVAR MINORITETENE» i dagens demonstrasjon kan være en klar stemme. I tillegg til generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd skal også ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø og biskop Erling Pettersen tale til de fremmøtte.

– Demonstrasjonen er resultatet av et bredt samarbeid. Samtlige politiske partier i Stavanger, flere religions- og livssynssamfunn støtter demonstrasjonen. Mange har sagt at de kommer. Jeg oppfordrer Stavangers befolkning til å støtte opp om dette. Terror angår oss alle. Det angår oss slik at vi må vise engasjement og komme sammen, sier Ejaz.