Hopp til innhold

Frifunnet for vold mot svigerdatter og barnebarn

Fire medlemmer av en pakistansk storfamilie er alle frifunnet for frihetsberøvelse, tvang, vold og trusler mot svigerdatteren og barnebarnet i huset.

Forsvarerkorpset

Forsvarerkorpset mente det var ord mot ord mellom svigerdatter og svigerfamilien hennes. Nå har de fått medhold i Stavanger tingrett. Fra venstre Sigurd Rønningen, Ida Gjerseth og Ørjan Eskeland.

Foto: Ole Andreas Bø

– Jeg ble vanæret hele tiden av svigerfamilien min. De hadde ingen respekt for meg. Jeg ble fortalt at jeg ikke var verdig til å gå ut av huset, eller ta på meg de klærne jeg ønsket, fortalte den pakistanske kvinnen på videolink til Stavanger tingrett under rettssaken tidligere i høst.

Kvinnen lever i dag på strengt fortrolig adresse et sted i Norge sammen med sine to mindreårige barn.

Betviler ikke respektløs behandling

Påtalemyndigheten mener at kvinnen i realiteten levde som en fange gjennom sju år. Hun kom til Norge i 2010 for å gifte seg med søskenbarnet sitt.

Men i dommen fra Stavanger tingrett blir kvinnen ikke trodd på noen punkter:

Tingrettsdommer Rune Høgberg skriver at «bevisbildet er sammensatt, og en gjennomgående utfordring har vært at det er få konkrete tidsnære bevis, og at det for alle de involverte gikk forholdsvis lang tid mellom perioden i tiltalebeslutningen og deres forklaringer for politiet og retten».

Dommerne betviler ikke at kvinnen har blitt behandlet respektløst i storfamilien, men klarer ikke å finne bevis for at noe hun har vært utsatt for rammes av straffeloven.

Ingen støtte i skriftlig materiale

Retten viser blant annet til at påstander om jevnlig voldsbruk verken er dokumentert i legejournaler eller i svigerdatterens dagbøker.

«Tvert imot inneholder dagbøkene, som ser ut til å være skrevet i perioden 2014-2015, stort sett kjærlighetserklæringer til ektemannen, og positive beskrivelser av de øvrige medlemmene av svigerfamilien», heter det i dommen.

Når det gjelder påstandene om frihetsberøvelse synes retten det er påfallende at kvinnen i lange perioder dro til Pakistan mens hun angivelig skulle ha blitt nektet å gå ut av huset på Nord-Jæren.

Må heller ikke betale erstatning

I tiltalen var også det ene barnebarnet i familien beskrevet som fornærmet i saken.

Heller ikke for hans vedkommende klarer tingretten å bevise at noen av de påståtte krenkelsene mot ham fra besteforeldrene eller de to onklene var straffbare.

Ingen av de fire familiemedlemmene ble heller dømt til å betale erstatning.

Her er beviskravene mildere, men ifølge tingretten «finner en imidlertid heller ikke at det foreligger tilstrekkelige bevis for idømmelse av oppreisningserstatning».

Advokat Ørjan Eskeland sier at klienten hans, svigerfar i familien, er tilfreds med å bli trodd av retten.

– Han håper at saken nå er ferdig, og at det ikke blir noen anke. Dette har vært en tøff sak for ham å ha hengende over seg, sier Eskeland.

Statsadvokat Nina Grande ønsker ikke å kommentere dommen før hun vet at den er forkynt for alle de tiltalte, noe som skal skje førstkommende mandag.