Hopp til innhold

Sjukehuset har snudd – nå får Olivia (5) støtte til forlenging av beinet

Foreldra nekta å amputera foten til Olivia og reiste til USA for behandling på eiga rekning. Nå har dei fått ei gledeleg nyheit.

Olivia Grabowska får støtte til å operere foten.

Olivia har ein fot som er kortare enn den andre, men det stoppar ikkje ho frå å springa og leika.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Først trudde ikkje faren det kunne vera sant. Då søknaden blei godkjent, måtte Daniel Grabowski ringa fem-seks gonger for å vera sikker på at det var rett.

– Å få beskjeden var den beste følelsen i verda. Heile familien begynte å grina av glede.

Dei har nyleg mottatt eit brev frå Helse Bergen, som har velta om på liva deira. Staten har sagt ja til å betala for fem år gamle Olivia sine operasjonar.

Det høyrest kanskje ut som ein sjølvfølgje, men i Olivia sitt tilfelle har det ikkje vore det.

Etter ho blei fødd har foreldra frå Klepp i Rogaland kjempa ein lang kamp – der målet har vore at dottera skal ha to like lange bein.

Foreldra nekta amputasjon

Då Olivia blei fødd hadde ho ein defekt som gjorde at det venstre beinet hennar var seks centimeter kortare enn det høgre.

Olivia

Her er Olivia 3 år. På dette tidspunktet var lengdeforskjellen mellom Olivias bein 8–9 centimeter.

Foto: Privat

Legane på Rikshospitalet meinte at lengdeforskjellen mellom Olivia sine bein ville auka til 25 centimeter i utvaksen alder, sidan vekstprognosen for det venstre beinet var dårleg.

Først sa norske legar at det mest forsvarlege valet var å amputera foten og tilpassa ei protese. Det nekta foreldra.

Våren 2018 reiste dei derfor til USA for å få forlenga beinet på eit privat sjukehus.

Enhet for utenlandsbehandling i Helse Vest dekka den første førebuande behandlinga i Florida. Prislappen blei 4,3 millionar kroner.

Sommaren 2019 fekk familien avslag på å få dekka den vidare behandlinga fordi Helse Vest meiner den «er for eksperimentell og prognosane for usikre».

Samla inn 2 millionar kroner

Dersom dei ville operera, måtte dei reisa ned for eigen risiko og rekning.

På fem veker måtte dei polske foreldra samla inn 2 millionar kroner for å betala behandlinga.

– Me hadde aldri klart det utan hjelpa og støtta som me fekk, spesielt frå det polske miljøet i Noreg og i heile verda.

Dermed kunne familien reisa. Det er dei glade for.

Ved The Paley Orthopedic & Spine Institute i Florida forlenga legane beinet hennar med 8,4 centimeter.

Etter operasjonen i 2020, hadde Olivia to bein som var nesten like lange.

Olivia Grabowski

Olivia etter operasjonen i Florida i 2020. For første gong har ho to nesten heilt like bein. Her er forskjellen berre 3 centimeter. På det lengste har forskjellen vore 12 centimeter.

Foto: Privat

– For første gong kunne ho gå i ein vanleg skobutikk og velja sko. Det var fantastisk, seier mamma Aleksandra Grabowska.

Ei glad og aktiv jente

Men det høgre beinet hennar veks stadig. Nå, over eit år seinare, er det rundt 8 centimeter lenger enn det venstre beinet.

Men det stoppar ikkje Olivia frå å springe.

Olivia elskar å leike på skulen sitt område.

Olivia Grabowska får støtte til å operere foten i utlandet.

– Favoritten min er rutsjebanen, seier førsteklassingen.

Olivia Grabowska elskar å leike.

Før kunne ho ikkje gå opp trappa sjølv.

Olivia Grabowska elskar å springa.

Nå klarar ho nesten alt ho vil.

Olivia Grabowska får støtte til å operere foten i USA

Foreldra seier at Olivia er som ei ny jente etter operasjonen i fjor. Ho smiler konstant og spring heile tida.

– Det kunne ho aldri ha gjort utan operasjonen, seier pappa Daniel medan ho spring rundt på leikeplassen.

Fleire operasjonar igjen

I januar 2022 skal ho opererast i USA igjen. Då skal dei forlenga beinet med ytterlegare 8,4 centimeter.

Dei skal også sette inn ei plate i kneet på det andre beinet for å forseinka veksten. Dette gjer dei slik at ho kan ha mest mogleg lik lengde på beina medan ho veks.

Fram til Olivia er i tenåra, vil ho trenga behandling for å forlenga beinet.

Nyleg fekk familien den glade beskjeden om at dei får dekka alle behandlingar og operasjonar av foten i framtida.

Olivia Grabowska leikar saman med faren Daniel på skuleområdet.

Olivia leikar på skuleområdet på Bore skule saman med pappa Daniel.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK
Foreldra beskriv Olivia Grabowska som ei livsglad jente.

Foreldra meiner ho ikkje hadde vært like glad og smilane dersom foten hennar blei amputert då ho var liten.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK
Olivia Grabowska saman med broren Markus

Olivia saman med tvillingbroren Markus.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK
Olivia Grabowska hoppar paradis på skulen

Foreldra beskriver dattera som ei glad og energisk jente.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Det er Enhet for utenlandsbehandling hos Helse Bergen som har behandla saka til Olivia og familien.

Dei ønskjer ikkje å svara på NRK sine spørsmål i saka, men viser til brevet dei har sendt familien.

Har ikkje kompetanse i Noreg

I brevet står det at det er ein nyoppstått komplikasjon i beina til Olivia, som gjer at dei nå gir støtte til behandling i USA.

Denne komplikasjonen kan ha oppstått som følgje av utviklinga i den opphavlege tilstanden, eller som følgje av komplikasjonar ved tidlegare behandlingar, eller ein kombinasjon av dette.

Vidare skriv dei at det ikkje finst kompetanse i Noreg på rekonstruksjonen som er aktuell for denne tilstanden.

Med bakgrunn i dette konkluderer dei slik:

«Søknaden er etter dette innvilga, og behandlings- og opphaldsutgifter vil bli dekket av Enhet for utenlandsbehandling.»

Betyr alt for familien

Foreldra er overlykkelege for at dei nå får betalt heile behandlinga av Olivia sitt bein.

Olivia Grabowska, saman med foreldra Daniel og Aleksandra og tvillingbroren Markus

Olivia og tvillingbroren Markus, saman med foreldra Aleksandra og Daniel.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

– Det betyr alt. Det er vanskeleg å forklara. Ein veit ikkje korleis det kjennast før ein er i same situasjon, seier Daniel.

Livet til familien er mykje lettare nå. Endeleg kan dei pusta ut.

– Før måtte me tenka på om me klarte å samla inn nok pengar innan tida. Nå kan me fokusera på andre ting i livet.