Normal

Folket vil ikke gi oljeindustrien skattelette

Over halvparten av befolkningen mener regjeringen bør prioritere nasjonale klimakutt og grønn omstilling framfor skattelette for oljeindustrien, viser en ny meningsmåling.

Oljeplattform

Norges befolkning er ikke like villige som før til å subsidiere Statfjord A og de andre plattformene i Nordsjøen.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Norske skattebetalere subsidierer leting av olje og gass med cirka 21 milliarder kroner i 2015. Samtidig bidrar oljeindustrien med 350 milliarder netto til statskassen hvert år.

55 prosent av de spurte i TNS Gallups klimabarometer svarer at de er enige eller helt enige i at regjeringen heller bør bruke disse milliardene på nasjonale klimakutt og grønn omstilling.

Nedgang i oljebransjen

Oljeplattform

De fleste som svarte på undersøkelsen mener det er viktigere å bevare norske industriarbeidsplasser enn å redusere utslippene av klimagasser.

Foto: Andy Buchanan / Afp

Samtidig er bare 19 prosent uenig i at det er viktigere å bevare norske industriarbeidsplasser enn å redusere utslippene av klimagasser.

– Faktum er at norsk olje og gassindustri er en netto bidragsyter til Norge, det har vi alltid vært. Og i tillegg til statens 350 milliarder i direkte inntekter er det over 300.000 arbeidsplasser knyttet direkte- og indirekte til industrien som skaper verdier og betaler inn skatt hvert år, sier fungerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.

I april kom tallene fra DNB Markets som viste at over 14.900 jobber i den norske oljebransjen er forsvunnet siden 2013. Ved årsskiftet var tallet under 9400. Nav melder om en stør økning i arbeidsledighet i Rogaland, der mesteparten av oljebedriftene holder til.