Flest nye arbeidsuføre i Rogaland

Drøyt 1200 personer har blitt uføre i Rogaland det siste halve året. Det er flest av alle fylker her i landet.

NAV-logo

708 kvinner og 497 menn ble registrert som arbeidsuføre i Rogaland i første halvår av 2015.

Foto: Brennpunkt

– Dette må vi selvsagt ta på alvor. Samtidig er det for tidlig å konkludere med at dette er en trend, sier Nav-direktør i Rogaland, Truls Nordahl.

Tallene fra Nav viser at til sammen 1205 personer ble uføre i Rogaland i årets seks første måneder.

Oslo følger bak Rogaland på statistikken, med 1178 nye uføre i samme periode.

Henger ikke sammen med oljenedgang

Nav-direktøren er usikker på hva som er årsaken til den kraftige økningen.

NAV-direktør i Rogaland, Truls Nordahl

Truls Nordahl i Nav håper det er tilfeldig at så mange har blitt uføre i Rogaland det siste halve året.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Noen vil kanskje koble dette opp mot nedgangen i oljeindustrien, men det stemmer nok ikke. En uføre-sak er gjerne i Nav-systemet imellom to og fire år før det blir en del av statistikken, sier Nordahl.

– Vi må likevel følge situasjonen nøye de neste månedene for å se om dette er noe som vedvarer, legger han til.

Frykter flere unge uføre

I Rogaland har politikerne, sammen med Nav, satt inn flere tiltak, særlig rettet mot unge uføre. Likevel har andelen økt kraftig de siste årene.

– Flere og flere unge sliter psykisk, så det er viktig å følge med på denne gruppen. Vi jobber blant annet med å gripe fatt i de unge som er i faresonen på et mye tidligere tidspunkt, slik at vi unngår at de faller ut av videregående skole. Dette er likevel ikke gjort over natten, sier Nordahl.

Totalt er 22 230 personer registrert som uføre i Rogaland. Aller flest er det i Hordaland, der 25 426 mottar uføretrygd.