Hopp til innhold

– Det er uvanlig i disse mengdene

I vinter har tusenvis av døde sjøfugler dukket opp langs norskekysten. Mange har sultet i hjel, tror ornitolog. Flere mener situasjonen er urovekkende.

Fugledød bekymrer

Alf Tore Mjøs, ornitolog og konservator ved Stavanger Museum, tar den viktige, men fæle jobben med å legge de døde fuglene i poser.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

34 døde fugler på snaue to kilometer strandlinje. Alf Tore Mjøs plukket opp alle han kunne finne langs Borestranda i Rogaland.

Sjøfuglen lomvi er rødlistet og kritisk truet.

Den kan bli over 30 år gammel, men tusenvis har ikke klart seg gjennom vinteren.

Død lomvi på borestranden på Jæren

En av de mange døde lomviene på Borestranda på Jæren.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

De døde fuglene på Borestranda er del av en større massedød.

– Dette er noe vi absolutt bør ta på alvor

Mjøs er ornitolog og konservator ved Stavanger Museum.

– Det er naturlig at noen fugler dør i løpet av vinteren, men det er uvanlig i disse mengdene. Det er også uvanlig at det er så mange voksne fugler som har dødd.

Han synes situasjonen er skremmende.

– Dette er noe vi absolutt bør ta på alvor, sier Mjøs.

Døde lomvi på Jæren.

Død lomvi funnet på Obrestad på Jæren.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

15 av 23 sjøfuglarter er rødlistet i Norge, ifølge Artsdatabanken. Av disse er 13 arter kategorisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar. Lomvien er blant de som er kritisk truet.

Voksne fugler

Mjøs legger døde fugler i en sort søppelsekk. De skal sendes til Norsk institutt for naturforskning (Nina) for analyse og undersøkelser.

Alf Tore Mjøs

Alf Tore Mjøs mener funnene på jærstranden er urovekkende.

Foto: Odd Rune Kyllinstad / NRK

Massedød blant fugler skjer med ujevne mellomrom.

Ifølge Mjøs er det grunn til å tro at det er tusenvis av døde lomvier bare denne vinteren.

I 2021 ble tusenvis av lomvier funnet langs kysten av Europa.

Det som gjør både Mjøs og andre forskere ekstra bekymret nå, er mengden og alderen på de døde fuglene.

– Det er flere voksne fugler som ikke har greid seg. Dette er fuglene som skulle hekke og bringe bestanden videre, sier Mjøs.

Værendringer og matmangel

Mjøs tror mangel på mat, i kombinasjon med dårlig vær, er årsaken til massedøden. Han støttes av forskerne ved Nina.

– Massedøden har pågått en stund. Det har vært tydelig i blant annet Lista-området hele den siste måneden, sier Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved Nina.

Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved NINA.

Foto: Per Anders Todal / Dag og Tid

– Mest sannsynlig er det mange flere som er rammet enn dem vi har funnet til nå, sier han.

Han forklarer at været og havstrømmer styrer hvor mange fugler som faktisk kommer til land. Det er derfor vanskelig å fastslå hvor mange som kan ha dødd ute på havet.

– De siste årene har det vært slike massedødshendelser nærmest årlig. Det har vi ikke sett tidligere, og det er i seg selv urovekkende.

Fugledød

Den vakre jærstranden med bismak.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Anker-Nilssen påpeker at det er ikke mye vi kan gjøre med værendringer og mattilgangen til fuglene.

– At vi regulerer fisket ut fra flere faktorer, kan være en god idé.

Storbritannia har forbudt tobisfiske

Fisken tobis er en viktig kilde til mat for sjøfugler. Britiske myndigheter har valgt å forby fisking av tobis i Nordsjøen. Grunnen skal være sjøfugler og andre fiskearter i økosystemet.

I januar vedtok britiske myndigheter et totalforbud mot tobisfiske i britisk sektor i Nordsjøen (ekstern lenke) fra mars.

Espen Johnsen, forskningssjef havforskningsinstituttet.

Espen Johnsen, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Privat

Men ifølge Espen Johnsen, forskningssjef hos Havforskningsinstituttet, har ikke tobisfiske innvirkning på lomvidøden.

– Når en ser slike hendelser, er det viktig å finne årsakssammenhengen. Ut fra mengden tobis vi kjenner til, ser vi ingen sammenheng. Dessuten er ikke tobis et tilgjengelig bytte for lomvi på denne årstiden, sier han.

I Norge er det tobisfiske. Her er det en kvote på 60.000 tonn. I 2023 var fisket etter tobis i norsk sone tillatt mellom 15. april og 23. juni.

– Det er usannsynlig at det er noen sammenheng mellom tobisfiske i Nordsjøen og sjøfugldøden langs norskekysten nå, fastslår Johnsen.

Ornitologen: – Send inn døde fugler

– Jeg har aldri sett noe som det her før, og så er det jo bare lomvi. Det er sørgelig, sier forbipasserende Oddrun Rostøl Eikeland.

Oddrun Rostøl Eikeland på borestranden på Jæren.

Oddrun Rostøl Eikeland var blant de uheldige som fikk øynene på de titalls døde fuglene.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Mjøs oppfordrer folk som finner døde fugler om å rapportere funnene til Artsdatabanken.

– Der kan en rapportere antall fugler og legge ved bilder. På denne måten kan forskerne ved Nina få bedre oversikt over situasjonen, sier Mjøs.