Nå droppes karakterene i orden og oppførsel

– Karakterer i orden og oppførsel er gammeldags og urettferdig, mener rektor. Nå fjerner flere skoler disse vurderingene.

Anja Hansen Pearl Sudaria

Elevene ved Bergeland skole får ikke karakterer i orden og oppførsel.

Foto: Øystein Ellingsen/NRK

Som første skole i landet droppet Bergeland videregående skole karakterene i orden og oppførsel. To år senere er rektor, lærere og elever svært fornøyde med den nye skolehverdagen.

– For meg har det gått ganske bra de to siste årene. Jeg har ikke fått anmerkninger, og føler jeg må ta ansvar for meg selv, sier Arya Hansen.

Tredjeklassingen på Bergeland har aldri fått «god», «nokså god» eller «lite god» på karakterarket. Hun og klassevenninnen Pearl Sudaria er blant de første i landet som går gjennom videregående uten disse vurderingene.

For elevene ved Charlottenlund videregående skole er situasjonen en annen, de får varsel om stryk etter første fraværsdag.

– Når du får ansvaret med å oppføre deg uten at lærerne setter anmerkninger, blir du mer voksen og motivert for å oppføre deg som en voksen, sier Sudaria.

Kontakt med elevene

Helene Eracleus Hallgren

Lærer Helene Eracleus Hallgren liker skolehverdagen uten karakterer i orden og oppførsel.

Foto: Øystein Ellingsen/NRK

Tidligere kunne elevene få anmerkning for eksempel dersom de kom for sent, bråket i klasserommet eller ikke leverte inn skolearbeidet i tide. Den tiden savner ikke lærer Helena Eracleus Hallgren.

Hun mener skolehverdagen har blitt bedre uten karakterene.

– Det handler om å få kontakt med elevene. Å bruke mindre tid med papirer og foran dataskjermen, og heller snakke med elevene om det de har gjort og hvordan de kan endre atferden, sier hun.

Ikke representativt

Leif Gunnar Wikene

Rektor Leif Gunnar Wikene ved Bergeland videregående skole mener det nå er på tide å fjerne karakterene i orden og oppførsel i resten av Skole-Norge også.

Foto: Øystein Ellingsen/NRK

Læreren får full støtte av rektor Leif Gunnar Wikene. Han synes disse karakterene er både gammeldagse, urettferdige og lite utviklende.

– De karakterene skiller seg ut fra all annen vurdering vi gjør i skolen. Jeg kaller det ofte for sanksjoner i vurderingsklær. De skaper avstand istedenfor nærhet mellom lærer og elev, sier han.

– Vi vet at det er mange som får nedsatt i både orden og oppførsel som er dugende mennesker. Dette skjer i en ungdomstid hvor det skjer så mange ting at dette er ikke representativt. Det sier ingenting om det potensialet den enkelte har for å bli en skikkelig person.

Rektoren får støtte fra læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som har fulgt prosjektet nøye. Fordelene er flere enn ulempene, fastslår professor Edvin Bru.

Edvin Bru

Professor Edvin Bru fra læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger har fulgt prosjektet ved Bergeland videregående skole nøye.

Foto: Øystein Ellingsen/NRK

– Lærere og elever peker på at når en fjerner karakter i orden og oppførsel, så opplever de at relasjonen mellom lærer og elev blir bedre, sier Bru.

Denne høsten dropper også Strand og Kopervik karakterer i orden og oppførsel. Rektor Leif Gunnar Wikene, tror hele Skole-Norge snart følger etter.

– Vi ser ingen grunn for at Norge skal stå i en sånn særstilling. Vi er det eneste landet i Europa som har disse karakterene. Det synes vi er en levning som vi må bli kvitt, sier rektoren.