Flere melder fra om brudd på ny mobbelov

Elever har krav på hjelp innen fem dager, dersom de sliter sosialt på skolen. Etter de nye reglene kom i høst, har antall saker til Fylkesmannen økt kraftig.

Elever på ungdomsskole i klasserom

De nye reglene har ført til større oppmerksomhet på temaet i skolene. Etter den nye mobbeloven kom i august er det flere som gir beskjed om at elever ikke har det trygt og godt på skolen.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Det er en voldsom økning fra tidligere. Vi har tre til fire ganger så mange saker, sammenligna med da vi var klageinstans, sier assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland, Hallgeir Bø.

I høst trådte nye regler i kraft. Ansatte i skolen har plikt til å varsle dersom de oppdager mobbing. Hvis varslingen ikke blir tatt alvorlig innen fem dager, kan elever og foreldre gå til Fylkesmannen for å få hjelp.

Hallgeir Bø, ass. utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Rogaland

– Det er en helt annen oppmerksomhet på dette i skolesektoren nå, sier Hallgeir Bø.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Sakene gjelder alt fra elever som ikke trives i skolen, til de grove mobbesakene. Barn og unge har rett til å ha det trygt og godt i norsk skole. Hvis de ikke har det, kan de gi beskjed, sier Bø.

Tidligere var fylkesmannen klageinstans i mobbesaker. Nå er terskelen lavere, og elever og foreldre kan raskere ta kontakt dersom de opplever at skolen ikke tar tak.

– Det er en helt annen oppmerksomhet på dette i skolesektoren nå, sier han.

I Rogaland ble 16 saker behandla hos Fylkesmannen i hele 2016. Bare i høst er tallet 37.

Like mange til nå som i hele fjor

Økningen er markant i store deler av landet. I Sør-Trøndelag har saksbunken hos Fylkesmannen økt, noe som også er tilfellet i Oslo og Akershus.

– Etter de nye reglene har vi fått inn 93 saker som er tatt til behandling. I 2016 hadde vi totalt 97 saker, sier utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr.

Plakat mot mobbing på skolen. Mobbeloven

Reglene trådte i kraft 1. august 2017. Etter det første semesteret melder flere av fylkesmennene om en markant økning i antall henvendelser fra foreldre.

I Hordaland har det rast inn med saker i høst, og det har vært en dobling sammenligna med vårsemesteret.

– Vi har hatt 64 saker i løpet av de siste månedene, mot 33 i vår, sier utdanningsdirektør i Hordaland, Anne Hjermann.

Til sammenligning behandlet Fylkesmannen i Hordaland 47 saker i hele 2016.

Ber om mer kompetanse i skolene

Mobbeombud i Stavanger, Nina Bøhnsdalen tror det trengs langt mer kompetanse ute i skolene om elevers psykososiale miljø.

– Mange skoler er nok usikre på hva de skal gjøre med dette, og trenger mer kunnskap. Det er sikkert også skoler som ikke får dette til, og heller ikke tar foreldre på alvor, sier hun.

Nina Bøhnsdalen

– Mange skoler er nok usikre på hva de skal gjøre med dette, og trenger mer kunnskap, mener Nina Bøhnsdalen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun opplever at mange skoler kommer raskere i gang med mobbesaker.

– Både foreldre og skole er veldig fornøyd med mulighetene de har med å melde fra til Fylkesmannen. Det er min erfaring, sier mobbeombudet.

Hos Fylkesmannen i Rogaland opplever de at den nye mobbeloven fungerer godt.

– Det er mer oppmerksomhet på dette i skolene. Vi kommer raskere i posisjon, og vi opplever at det går raskere med sakene. Dette var også formålet med de nye reglene, sier Bø.