Fotballag vil hjelpe kriserammet kommune

Vanligvis er det slik at det er kommunen som går inn og redder den lokale fotballklubben med penger. I Haugesund er det motsatt.

Haugesund stadion

FK Haugesund foreslår at klubben overtar driften av Haugesund stadion.

Foto: Hansen, Alf Ove / Scanpix

Rådmannen i Haugesund ville øke baneleien til FK Haugesund med en halv million kroner, fordi kommunen sliter økonomisk. Daglig leder i FKH, Asle Skjærstad, vil gjøre det på en annen måte.

– Vi kan ikke bare betale 500.000 kroner utover det vi har. Vi har begrensede rammer. Da må vi tenke kreativt, så vi har foreslått at vi kan ta driften av Haugesund stadion og Hauge-banen, sier daglig leder i FKH, Asle Skjærstad, og legger til;

Asle Skjærstad

Daglig leder i FKH, Asle Skjærstad, forslår at klubben tar over driften av Haugesund stadion.

Foto: NRK

– Vi håper at vår modell for dette kan gjøre at kommunen sparer kroner og øre, i stedet for at vi skal betale mer, sier Skjærstad.

Setter pris på forslaget

Konstituert rådmann i Haugesund kommune, Stål Alfredsen, har lett etter både innsparings- og inntjeningsmuligheter den siste tiden ettersom kommunen styrer mot et underskudd på 20 millioner kroner .

Opprinnelig foreslo han å øke baneleien på Haugebanen, der FKH trener, med en halv million kroner. Svaret rådmannen fikk fra Skjærstad setter han pris på.

– Vi synes dette er et veldig konstruktivt innspill. For det første forsto de, og hadde respekt for, at vi hadde økonomiske utfordringer. Vi vil ta mot invitten deres og ta et møte for å diskutere forslaget, sier Alfredsen.

Samarbeider med kommunen

Vanligvis er det slik at det er kommunen som må gå inn å redde fotballklubben, når fotballklubben nærmer seg økonomisk ruin, men i Haugesund er det altså motsatt.

Stål Alfredsen

Konstituert rådmann Stål Alfredsen i Haugesund kommune ser positivt på forslaget fra FK Haugesund.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Jeg håper i alle fall at de kan være med og bidra i en størrelsesorden som det vi har skissert i saken, sier Alfredsen.

Den daglige lederen i FKH sier at klubben allerede samarbeider med kommunen på flere områder.

– En ting er stadion. Det andre er at vi og har tildelt midler via Drømmefondet til kunstgressbane fem. Det skal gi breddefotballen enda mer treningstid. Vi bruker Ungjobb-prosjektet, og har et nært og godt samarbeid med kommunen i forhold til samfunnsansvar. Dette er bare enda et prosjekt hvor vi kan se om vi kan finne mer effektive løsninger enn det som er i dag, sier Skjærstad.