Haugesund kutter lærlingestillinger

Rådmannen vil kutte ti lærlingestillinger i kommunen fra høsten av for å spare i underkant av to millioner kroner på to år.

Sven Olsen

Haugesunds varaordfører Sven Olsen mener det er nødvendig at Haugesund kommune sparer penger ved å kutte lærlingestillinger.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Dette bekymrer LO. Vi er enormt opptatt av at en skal ha et jevnt inntak av lærlinger når en er en godkjent lærebedrift. Det gjelder både i offentlig og privat sektor.

Distriktssekretær Øystein Hansen i LO i Rogaland stiller spørsmål ved at Haugesund kommune begrunner kuttet i lærlingestillinger med økonomi.

Les også: Olja trekker ungdom i Rogaland

Les også: Elektriker Sander (21) fulgte strømmen

– Lærlingene er jo inne i enhetene i kommunen i to år. Ett av de årene er et verdiskapningsår. Dessuten så mottar kommunen tilskudd for å ha lærlinger, sier Hansen.

Øystein Hansen

Distriktssekretær Øystein Hansen i LO i Rogaland stiller spørsmål ved at Haugesund kommune begrunner kuttet i lærlingestillinger med økonomi.

Foto: Arild Eskeland

LO er opptatt av samfunnsregnskapet rundt lærlingordningen. Øystein Hansen håper råmannen får motbør fra politikerne for sitt forslag.

Underskuddet kan bli 140 millioner kroner

Haugesund kommune har et akkumulert underskudd for 2014 på rundt 100 millioner kroner. Men kommunen begynte året med 40 millioner kroner i minus, så det reelle underskuddet kan bli 140 millioner kroner.

Les også: Mange vil ta industrifag, men nå har ikke bedriftene plass til flere lærlinger

Les også: Arvid får ikke lærlingplassen han har rett på

Derfor har også kommunen startet et innsparingsarbeid. Onsdag får formannspolitikerne det første kuttforslaget på bordet.

Varaordfører Sven Olsen er selv lærer på Karmsund videregående skole i Haugesund, og regner med mange reaksjoner når det gjelder kutt i antall lærlinger. Men han er innstilt på upopulære avgjørelser fremover.

– Vi får store utfordringer også i år med å få budsjettet til å gå i balanse. Da må vi snu på alle steiner, dessverre, sier Olsen.

– Politikerne må bite tennene sammen

Varaordføreren understreker at der er en ren økonomisk vurdering som ligger bak forslaget om å kutte lærlingestillinger.

Les også: Nesten ingen vil bli frisør

– Alle er opptatt av å ha lærlinger, men det er en innsparing i å redusere antallet lærlinger med ti. Det blir mange vanskelige forslag å ta stilling til framover, men jeg tror nå at politikerne må bite tennene sammen og gå med på en del forslag som blir tøffe, sier Olsen.