Fikk ingen nye Rogfast-løfter

Delegasjonen fra fylkestinget i Rogaland fikk ingen konkrete løfter i møtet med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen onsdag. Formålet var å få staten til betale mer av Rogfast-regningen.

Rogfast

Eventuelle nye statspenger til Rogfast kan redusere bompengesatsen i prosjektet.

Foto: Statens vegvesen

– Jeg er jo selvsag skuffet over at vi ender opp med en bompengetakst på 355 kroner for bilistene, slik det ser ut nå. Vi mener jo fortsatt at det er for høyt, sier Simon Nesse som representerer Arbeiderpartiet i fylkestinget i Rogaland.

Nesse deltar i delegasjonen fra fylkestinget som onsdag hadde møte i Oslo med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Solvik- Olsen

En delegasjon fra fylkestinget i Rogaland møtte onsdag samferdselsminister Ketil Solvik Olsen for å diskutere statlige bidrag til Rogfast-utbyggingen.

Foto: Skolt, Henrik / NTB scanpix

Ønsker ikke utsettelse

Formålet med møte var å overtale samferdselsministeren til å bidra med med mer statlige penger for å redusere bompengetakstene i Rogfast. Ap og Høyre vil ikke akseptere den eksisterende utbyggingsplanen fordi de mener bompengesatsen blir for høy når staten bare skal betale 12 prosent av kostnadene.

AP-politikeren mener møtet var konstruktivt.

– Det var enighet om at vi kunne ta inn i vedtaket at eventuelt økte statlige bidrag skal gå til å redusere bompengetaksten. Ingen er for at vi skal ha bompenger, eller pålegge folk ekstra utgifter, men vi ønsker heller ikke å utsette dette veldig gode samferdselsprosjektet, sier Nesse etter møtet med samferdselsministeren.

Partene er og enige om at eventuelle gevinster ved endret rentenivå kan komme bilistene i Rogfast til gode.

Finansieringsplan på høring

Statens vegvesen sin endelige finansieringsanalyse ble lagt fram i slutten av mars. Den viste at Rogfast kan finansieres over 20 år. Prisen for å kjøre gjennom Rogfast blir mellom 300 og 400 kroner for personbiler og 900 kroner for tyngre kjøretøyer.

Analysen er ute påt på høring i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn og Finnøy. Finansieringsanalysen skal behandles i fylkestinget tirsdag i neste uke.

Rogfast, mot tunellen ved Laupland på Bokn, retning sør

Rogfast skal koste vel 14 milliarder kroner og skal stå ferdig i 2024.

Foto: Statens vegvesen

Den nesten 27 kilometer lange tunnelen mellom Harestad i Randaberg og Lappland i Bokn skal koste 15 milliarder 2015-kroner. Staten bidrar med 2,8 milliarder kroner.

Planen er at Rogfast blir behandlet i Stortinget neste vår og at byggestart blir mot slutten av 2016. I så fall kan tunnelen åpnes i 2024.

Det skal og bygges en fire kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy. Rogfast blir verdens lengste og dypeste (390 meter) veitunnel.