Hopp til innhold

Farlig sideterreng dreper

Bodvar Håheim (62) er en av 400 personer som i løpet av de siste åtte årene er drept som følge av farlig sideterreng langs norske veier.

Dødsylykke

Bodvar Håheim var far og bestefar og en svært erfaren sjåfør. Han omkom på vei til sykehuset som følge av store indre skader i en ulykke langs E39 i Rogaland 7. august i år.

Foto: Ståle Frafjord

På en lang oversiktlig strekning langs E39 sør for Ålgård i Rogaland skar motorsykkelen ut av veien. Bodvar Håheim traff en steinfylling som var dumpet langs veisiden.
Han døde på vei til sykehus – om kvelden onsdag 7. august.

I dag stiller familien spørsmålet om dødsulykken kunne ha vært unngått.

– Noen av de første tankene som melder seg er hva som kunne vært gjort for å ha forhindret denne ulykken og ikke minst det fatale utfallet den fikk, sier Alfhild Randi Håheim – datter til Bodvar Håheim.

Dødsulykke

Politiet på ulykkesstedet. Motorsykkelen traff steinfyllingen som var lagt nær E39.

Foto: Ronny Hjertås

400 drept

NRK vil gjennom en serie artikler og reportasjer se nærmere på ulykker, årsaker, ansvar, omfang og hva som gjøres for å sikre norske veier.

Den dystre ulykkesstatistikken viser at ær 1800 personer er drept på og langs norske veier siden 2005 og fram til i dag.

Analyserapport

Over 400 hundre av de omkomne har mistet livet i trafikkulykker der farlig sideterreng langs veien har vært en sentral faktor for ulykkesomfanget.

Utforkjøringsulykker utgjør den nest største ulykkesgruppen i perioden 2005–2012 i Norge. Disse ulykkene sto for 34 % av dødsulykkene og 33 % av antallet omkomne. Bare i møteulykker omkommer det flere i trafikken.

En av fire

Helt siden 2005 er det foretatt dybdeanalyser av dødsulykker i veitrafikken i Norge – både i de fem ulike regionene og samlet for hele Norge.

I sin siste rapport – som kom nå i sommer – skriver ulykkesanalysegruppen i sin rapport:

"Farlig sideterreng medvirket til at 57 % av utforkjøringsulykkene (17 % av alle
dødsulykkene) i 2012 fikk dødelig utgang.
For åtteårsperioden som helhet er andelen nesten 1/4 av alle dødsulykkene.
Her har Statens vegvesen et avgjørende ansvar og gode muligheter til å påvirke skadeomfanget i framtidige ulykker."

Bodvar Håheim

Bodvar Håheim ble 62 år. Han var en svært erfaren sjåfør og kjørte både motorsykkel, bil og tyngre kjøretøy.

Foto: Familien

Ferie

Alfhild Randi Håheim og hennes familie ble varslet om at deres far hadde omkommet i en trafikkulykke mens de selv var på ferie i Kristiansand.

Familien måtte passerte selve ulykkesstedet da de kjørte hjem til Randaberg i løpet av natten. Først neste dag fikk de selv se ulykkesstedet i dagslys.

– Vi opplever det ganske meningsløst at disse steinene lå der. De ble også fjernet kort tid etter. Det forteller oss også at de faktisk ikke burde ligget der, sier Alfhild Randi Håheim.

Dødsulykke

Alfhild Randi Håheim og Sigve Håheim studerer bilder fra ulykkesstedet. De stiller seg uforstående til at en steinfylling kan dumpes langs E39 uten noen form for sikring eller varsel.

Foto: Ståle Frafjord

Erfaren

Årsaken til ulykken er ikke kartlagt. Men vitner har fortalt politiet at det ikke ble holdt spesiell høy fart. Det har heller aldri vært mistanke om promille.

Bodvar Håheim var en svært erfaren sjåfør, både i forhold til bil, motorsykkel og lastebil. Familien tror at han kan ha fått et illebefinnende da motorsykkelen plutselig skar ut av veien.

Dødsulykke

Årsaken til at motorsykkelen skar ut av veien er ukjent. Sporene i gresset viser hvor og hvordan motorsykkelen kjørte ut av veien.

Dødsulykke

Kort tid etter ulykkene ble steinfyllingen fjernet og området planert.

Foto: Ståle Frafjord
– Pappa var våken og klar rett etter ulykken. Det forteller meg at dersom ikke steinene var dumpet her og gitt ham de skadene de ga, er jeg sikker på at det tragiske utfallet ville vært unngått. Ulykken ville ha skjedd, men da hadde han stoppet i gresset i stedet for i steinfyllingen, sier Alfhild Randi Skretting.

Ikke sikret

Farlig sideterreng kan være alt fra dårlig sikt, objekter i veikanten, feil ved eller manglende rekkverk og andre forhold ved veien som kan få katastrofale følger for trafikanten når ulykken først skjer.

På strekningen der Bodvar Håheim ble drept 7. august i år, er fartsgrensen 80 km/t.

Vei- og føreforhold var gode, men som følge av et åpent landskap med flate gressåkre langs siden av veien, er denne strekningen ikke sikret med rekkverk. Steinfyllingen som var dumpet langs E 39 lå åpen nær veibanen – uten å være sikret.

Et forbilde

– Pappa var et forbilde og en mentor for mange både når det gjaldt å kjøre bil, lastebil og motorsykkel. Der var han en ener, sier Sigve Håheim – sønn til Bodvar Håheim.

Han deler søsterens tanker omkring årsaken til at ulykken 7. august i år fikk tragiske konsekvenser.

– Det er ikke ufarlig å kjøre bil eller ferdes i trafikken. Men det blir feil når noen bare kan plasseres et steinlass ut langs veien på denne måten. Drives det et arbeid ellers, blir det tatt forholdsregler, fartsgrensen settes ned og strekningen sikres, sier Sigve Håheim.