Staten blar opp for å få høre din mening

Kommuner som kan bli slått sammen, får nå hjelp til å finne ut hva innbyggerne tenker. Staten betaler for meningsmålinger.

Utsikt mot Lysebotn

Lysebotn blir en del av en ny kommune, dersom Hjelmeland, Strand og Forsand slår seg sammen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Valglogo

– Kommunal og regionaldepartementet er i ferd med å hente inn anbud fra flere meningsmålingsinstitutter akkurat nå. Om kort tid skal kommunene få et utkast der de også kan legge til noen lokale spørsmål, sier Anfinn Rosnes som jobber med kommunereformen hos Fylkesmannen i Rogaland.

Anfinn Rosnes, Fylkesmannen i Rogaland

Anfinn Rosnes hos Fylkesmannen i Rogaland, legger forholdene til rette for at kommunene kan bruke meningsmålinger i kommunereformarbeidet.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Eksempel på spørsmål er blant andre: Hva synes du om kommunen din i dag? Er det lurt å slå seg sammen med andre? Hva synes du om tjenestetilbudet i dag? sier Rosnes.

Målingen kommer om en måned

I april eller mai denne våren skal et utvalg av innbyggerne i Hjelmeland, Strand og Forsand i Ryfylke bli presentert for meningsmålingen.

Laster kart, vennligst vent...

Ryfylkekommunene Strand, Hjelmeland og Forsand kan bli slått sammen til nye "Fjord kommune".

– Svarene derfra kommer til å bli veldig viktig for at vi skal få lyttet til hva innbyggerne mener. Når vi får sett hva slags spørsmål som er standard, så skal vi legge til og trekke fra det som er tilpasset Hjelmeland, Strand og Forsand, sier ordfører i Hjelmeland i Ryfylke, Trine Danielsen fra partiet Høyre.

Trine Danielsen

Hjelmelandordfører Trine L. Danielsen tar med seg et underskudd på 1.8 millioner kroner fra i fjor inn i forhandlingene om en sammenslåing.

Foto: Harald Eide Ellingsen / Høyre

Staten betaler

Kommuner som vurderer å slå seg sammen med andre, kan regne med 100.000 kroner fra kommunaldepartementet til å dekke utgifter med meningsmålingen. Fylkesmennene landet rundt tilbyr like mye for at innbyggerne skal få sagt sitt om en mulig sammenslåing.

Rosnes hos Fylkesmannen i Rogaland tror likevel ikke at dette kommer til å dekke hele regningen fra meningsmålingsinstituttet.

– Jeg vil tro at kommunene må betale rundt halvparten selv, anslår han.

Flere tiltak

Ordførerne i kommunene Hjelmeland, Forsand og Strand har alt lansert et navn for en ny kommune. Fjord kommune er navnet de har foreslått.

Ole Tom Guse

KrF-ordfører i Forsand, Ole Tom Guse, vet at hans kommune har penger på bok før de går inn i forhandlinger om kommunesammenslåing med Hjelmeland og Strand.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Jeg må likevel få presisere at ingen ting er avgjort og at det blir opp til innbyggerne å bestemme hva som skjer, sier KrF-ordfører Ole Tom Guse i Forsand.

Foreløpig har alle kommunene satt ned tre innbyggerpanel, som skal si sitt. De hadde sitt første møte sist uke. Et av vedtakene derfra er at de vil samles, og ikke sitte i hver sin kommune og planlegge framtiden.