Hopp til innhold

Hissige måker skaper livsfarlige situasjoner

Aggressive fiskemåker skaper trøbbel for jernbaneansatte i Stavanger. Nå har Bane Nor fått tillatelse til å bli kvitt den utryddingstrua fuglen.

Fiskemåke

De utryddingstruede fiskemåkene angriper arbeiderne langs jernbanen i Stavanger.

Foto: Martin Salem / NRK

– Det føles ikke behagelig. Jeg har måttet bruke hjelm.

Banevokter i Bane Nor, Reider Hansen, går langs jernbanesporet i Paradis i Stavanger. Det går ikke lang tid før han finner et nytt reir med egg.

Banevokter i Bane Nor, Reider Hansen

Banevokter i Bane Nor, Reider Hansen.

Foto: Martin Salem / NRK

De aggressive måkene går til angrep på jernbaneansatte i hekketiden. Det fører til farlige situasjoner. De ansatte risikerer å bli påkjørt av tog, som følge av angrepene.

Nå har banevokteren fått ansvaret med å fjerne og tilintetgjøre måkereirene på jernbanesporet like utenfor Stavanger sentrum.

– Måkene blir ganske hissige i hekkesesongen. De som jobber her blir konstant angrepet av måker, forteller banesjef på Sørlandsbanen Vest, Atle Havnerås.

Fallende bestand

For Bane Nor har situasjonen blitt så alvorlig at de ba om lov til å fjerne den rødlistede måkekolonien fra togskinnene. Fiskemåkene har vært fredet i Norge siden 2010.

Banesjef på Sørlandsbanen Vest, Atle Havnerås.

Banesjef på Sørlandsbanen Vest, Atle Havnerås.

Foto: Martin Salem / NRK

Før det var det jakt på fiskemåker i hele landet, men kun om høsten og vinteren. Ifølge Fylkesmannen i Rogaland var det kun igjen 180 par av kystbestanden av fiskemåker i fylket i 2008.

Det er en nedgang på 92 prosent fra 1978.

Beregninger gjort av Artsdatabanken viser at bestandsnedgangen på landsbasis har vært mellom 15 til 30 prosent siden 1990.

– Kritisk situasjon

Det er naturforvalteren i Stavanger som har gitt dispensasjon fra loven og dermed grønt lys for krigen mot den utrydningstruede fuglen.

Vegard Ankarstrand

Naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand.

Foto: Martin Salem / NRK

– Det skyldes en spesiell situasjon. Måkene hekker tett opp mot en risikofylt arbeidsplass, med passerende tog i full fart, forteller naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand.

Han forteller at det skal mye til for å fjerne reir med egg. Men at det måtte gjøres ved togskinnene i Stavanger.

– Det var en kritisk situasjon. I tillegg klarte vi å finne et annet område til måkene.

Skeptisk til flytting

Ikke alle er like positive til at Bane Nor får fjerne de utrydningstruede måkene fra Paradis. En av dem er Alf Tore Mjøs. Han står i spissen for et prosjekt som skal finne ut hvorfor måker er blitt så urbane.

Alf Tore Mjøs

Alf Tore Mjøs er skeptisk til at naturforvalteren har gitt Bane Nor tillatelse til å fjerne fiskemåkene.

Foto: Martin Salem / NRK

– Vi vil ikke anbefale å være for lett på foten for å gjøre slike tiltak. Selv om dette virker som en godt begrunnet dispensasjonssak.

Mjøs, som er fagansvarlig ved naturhistorisk avdeling hos Stavanger Museum, utdyper at det er vanskelig å flytte måker.

– De liker ikke å flytte seg fra hekkeplassen sin og er veldig sta. Når måkene blir flyttet, så flytter man bare problemet, avslutter han.

LES OGSÅ: