Konserthuset blir 101 millioner dyrere

Stavanger kommune sitter igjen med 101 millioner kroner i ekstraregninger etter byggingen av konserthuset.

Stavanger Konserthus

Stavanger Konserthus ble 101 millioner kroner dyrere enn først antatt.

Foto: Erling Wicklund / NRK

Stavanger-ordførar Christine Hagen Helgø og dottera Kitty Helgø

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø er ikke overrasket over at regningen på konserthuset ble større enn antatt. Her på vei til åpningen i 2012 sammen med datteren Kitty Helgø.

Foto: Mathias Oppedal / NRK
Cecilie Bjelland - AP

Cecilie Bjelland i Ap beklager at konserthuset gikk på en budsjettsmell.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Olavsoratoriet

For å gjøre akustikken bedre, ble regningen for overflater i salene høyere enn antatt. Her fra Fartein Valen-salen.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Byggingen av Stavanger konserthus, som åpnet i 2012, er blitt langt dyrere enn den opprinnelige kostnadsrammen på 1,2 milliarder kroner.

Det endelige sluttregnskapet som nå legges fram for styret viser at Stavanger kommune får en ekstraregning på 101 millioner kroner.

– Dette er et stort og krevende prosjekt som har hatt veldig utfordrende tekniske løsninger. Det var nok ikke til å unngå at regningen ble større enn opprinnelig antatt, sier Christie Sagen Helgø, ordfører i Stavanger.

Renteutgifter ikke medregnet

Direktør for byggingen, Ole Hetland, sier at rundt 70 av de 101 millioner kronene er knyttet opp til selve byggingen av huset. For eksempel så ble ekstraregningen for overflater som vegger, balkongfronter og himling inne i salene tolv millioner kroner dyrere enn beregnet.

Staten utbetaler sin støtte til konserthusbyggingen over flere år, og byggeprosjektet har derfor tatt opp likviditetslån for å dekke sine løpende utgifter underveis.

Renteutgiftene utgjør sammen med andre ikke-budsjetterte ekstrautgifter rundt 31 millioner kroner, opplyser Hetland.

Beklagelig regning

Både Sagen Helgø og Aps gruppeleder i Stavanger, Cecilie Bjelland, sier at ekstraregningen kommer på et dårlig tidspunkt.

– 100 millioner kroner er mye penger, spesielt når vi er i en så alvorlig økonomisk situasjon som vi er nå. Men vi må vente på en sak fra rådmannen for å se hva dette egentlig dreier seg som. Da kan vi fordele regningene og se på hvem som eventuelt kan være med og betale, sier Bjelland.