Hopp til innhold

70 prosent økning i antall personskader i Equinor

Antall personskader økte fra 53 i andre kvartal i fjor til 90 i samme kvartal i år. Fagforeningsleder er lei av festtaler og etterlyser konkrete endringer i Equinor.

Peregrino-plattformen/Equinor

FLERE PERSONSKADER: Equinor tar økningen i antall personskader på alvor, sier konserndirektør Jannicke Nilsson. Bildet er tatt på plattformen Peregrino.

Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Equinor har publisert selskapets sikkerhetsrapport for andre kvartal i år. Den viser blant annet at antall personskader økte fra 53 i andre kvartal i fjor til 90 i samme kvartal i år.

Det betyr en økning i personskader på 70 prosent.

Konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft Jannicke Nilsson i Equinor ser alvorlig på utviklingen.

– Ingen skal skade seg på jobb for oss. Vi ser heller ikke forbedring for alvorlige hendelser. Vi fortsetter derfor å ha fokus på storulykker, samtidig som vi jobber for å snu utviklingen for personskader, sier hun i en pressemelding fra selskapet.

Jannicke Nilsson

Jannicke Nilsson er konserndirektør i Equinor.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I andre kvartal i 2021 har Equinor også hatt én hydrokarbonlekkasje.

Det er registrert til sammen ni alvorlige hendelser. I samme periode i fjor ble det registrert tolv alvorlige hendelser.

Tillitsvalgt overrasket over økningen

Leder Hilde-Marit Rysst i fagforbundet Safe er overrasket over den store økningen i personskader.

– Det overrasker meg at tallene er så veldig tydelige, og at det tar så mye tid før Equinor gjør noe med det, sier hun.

Hilde-Marit Rysst

Leder Hilde-Marit Rysst i Safe.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Rysst mener økningen i antall personskader viser at Equinor har for få ansatte til å utføre arbeidsoppgavene på en trygg måte. Dette er en situasjon Safe har påpekt i flere år.

– Rapporten viser hvorfor de tillitsvalgte, verneombudene og de ansatte gang på gang på gang tar opp med ledelsen i Equinor at vi er for dårlig bemannet. Det er for liten tid til å utøve vernearbeidet.

Etterlyser mer tid og flere ansatte

Rysst mener Equinor burde vise en tydeligere vilje til å gjøre endringer.

– Det står så fint i rapporten at de skal jobbe med de organisatoriske linjene. Men det handler om å gi de tillitsvalgte og verneombudene tid til å utøve vervet deres. De må få gå igjennom HMS-en på en ordentlig måte, sier hun.

Forbundslederen håper rapporten vil føre til konkrete endringer en gang for alle.

– Alle slike rapporter bør føre til praktiske resultater. Ikke bare nye festtaler. Det burde være gode systemer på plass for å løse dette, sier Rysst.

Equinor: Jobber med å bli bedre

Konserndirektør Nilsson er enig med Rysst i at det tar for lang tid å forbedre sikkerheten.

– Det tar for lang tid å bli tydelig bedre. Men vi ser en gradvis forbedring, sier Nilsson til NRK.

Hun sier Equinor er i gang med å gjennomgå bemanningen og vurdere om de har nok folk med rett kompetanse på jobb til enhver tid.

– Dette arbeidet er ikke ferdig og vil fortsette til høsten. Vi ser på om vi kan gjøre noe annerledes for at det skal være trygt å jobbe for oss. Vi må gjøre det vi kan for at ikke noen skal bli skadet når de jobber for Equinor, sier Nilsson.

Flere alvorlige hendelser

Sikkerheten i Equinor har vært et tema som både selskapet selv, ansatte og tillitsvalgte har vært opptatt av lenge.

Også Petroleumstilsynet har påpekt at Equinor må ta sikkerheten mer på alvor. I vår ga tilsynet flere pålegg om utbedringer etter den alvorlige brannen på Melkøya.

I desember i fjor var det en annen alvorlig brann, denne gang på Equinors anlegg på Tjeldbergodden. Brannen kunne endt med en gasseksplosjon.