Equinor tildeler rekordkontrakter

Equinor, tidligere Statoil, har inngått nye servicekontrakter for 30 milliarder kroner. – Oljealderen er ikke over, mener oljeanalytiker Tore Guldbrandsøy.

Følg pressekonferansen her.

De nye servicekontraktene går til Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger, har en varighet på fire år og gjelder integrerte bore- og brønntjenester på de fleste Equinor-opererte felt på norsk sokkel.

– Dette er en stor dag for Equinor og norsk sokkel. Kontraktene er de største vi har tildelt noen gang innen bore- og brønnservice, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Equinor.

Pål Eitrheim

Direktør for anskaffelser i Equinor, Pål Eitrheim.

Foto: Arne Reidar Mortensen / Statoil

I kontraktene ligger det opsjoner på fem ganger to år. Equinor har valgt å inngå avtaler med integrerte bore- og brønntjenester for å tydeliggjøre roller og ansvar, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

– Den integrerte leveransemodellen vi har valgt vil styrke samhandlingen mellom serviceleverandør, riggleverandør og operatør, og sette oss i stand til å bore flere brønner. Det gir i neste omgang økt utvinning og sikrer langsiktig aktivitet.

Gir arbeid til 2000

De nye kontraktene vil sysselsette om lag 2000 personer, fordelt på 17 faste plattformer og åtte mobile rigger.

– Serviceleverandør, riggleverandør og Equinor skal samarbeide som ett lag, og i fellesskap finne ut hvordan oppgavene best kan løses. Vi har felles drivere for å få til det vi ønsker, og vi er villige til å belønne gode prestasjoner, fordi det hjelper oss til å øke lønnsomheten, sier direktør for Boring og brønn i Equinor, Geir Tungesvik.

Pressekonferanse

Equinor holdt mandag morgen en pressekonferanse om tildelingen av de historisk store kontraktene.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Samarbeidsformen baserer seg på at vi alltid opererer etter beste praksis, og at vi hele tiden tar med oss læring på tvers av operasjonene og utnytter denne til å stadig bli bedre, legger han til.

Kontraktene erstatter dagens servicekontrakter som utløper 31. august.

– Schlumberger har vært og er en pådriver for mer integrerte kontrakter. Det vil gi et løft av prestasjoner på planlegging og utføring av brønnkonstruksjoner, forteller geomarket manager Scandinavia i Schlumberger, Atle Nottveit.

Grane

Grane-plattformen i Nordsjøen.

Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Kan førte til sammenslåing

– De har pakket inn serviceavtalene i en store pakke slik at de får færre å forholde seg til. I tillegg gjør de dette for å få ned prisen. Det er store kontrakter som ble tildelt nå, og de er veldig viktige for aktørene, forteller leder Rystad Energys stavangerkontor og oljeanalytiker, Tore Guldbrandsøy.

Tore Guldbrandsøy

Tore Guldbrandsøy, leder Rystad Energys stavangerkontor og oljeanalytiker.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Han tror rekordkontraktene kan føre til økt konsolidering i bransjen.

– Det er et naturlig utfall at noen av de store aktørene nå vil kjøpe de små oljeleverandørene. Denne kontrakten kan gå utover noen av de mindre oljeleverandørene. Det blir vanskeligere for dem å få direktekontakt med Equinor.

Under pressekonferansen mandag morgen ble det kjent at forhandlingene rundt kontraktene har pågått over lengre tid. Guldbrandsøy mener man må anta at det har vært tøffe forhandlinger.

– Oljealderen er ikke over. Det er mange felt som skal drives i mange, mange år til. På de eksisterende feltene skal det bores nye brønner. I tillegg kommer det mange nye felt, som for eksempel Johan Castberg-feltet.

I tillegg trekker han frem at det skal utvinnes mye på Snorre og de store gjenværende ressursene som finnes på eldre felt som Gullfaks og Troll.

– Deres levebrød

Oljeanalytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen, forteller at kontraktene er Equinors levebrød.

– For meg ser det ut som at Equinor er opptatt av å sikre kapasitet på det som kan være et gunstig tidspunkt i kostnadssirkelen. De er opptatt av å sikre effektive operasjoner til lavest mulig pris, mener han.