Nå er det like billig å leie privat for studenter

Lavere leiepriser gjør at det nå koster nesten like mye å leie privat som å leie studentbolig i Stavanger.

Studentboliger_stavanger16

Tidligere år har det vært kamp om å få tak i en bolig hos Studentsamskipnaden i Stavanger. I vår stod 100 boliger ledige.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Flere ledige boliger på det private boligmarkedet har gjort at det nå både er lettere og billigere for studenter å finne bolig i Stavanger.

Eirik Hauge

Daglig leder for Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge tror beliggenhet gjør at mange studenter velger å leie privat.

Foto: Julie Renée Buene / NRK

– Det er mange flere ledige boliger i markedet. Dermed er det enklere, og ikke minst billigere å få seg et sted å bo enn det var både i fjor og tidligere år, sier Eirik Hauge, daglig leder for Utleiemegleren Stavanger.

Sunket med 15 prosent

Ifølge tall fra Utleiemegleren Stavanger har snittprisen på en hybelleilighet i Stavanger sunket med rundt 15 prosent i løpet av et år.

– Nå ligger snittprisen på 6845 kroner. I fjor var gjennomsnittet 8000 kroner, sier Hauge.

Samtidig har Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) hatt over 100 ledige studentboliger i vår. Noe som er svært uvanlig.

– Vi har hatt færre søkere dette året sammenlignet med tidligere år. Nedgangen har heldigvis ikke vært så stor som vi fryktet, sier Øyvind Lorentzen, daglig leder for SiS bolig.

Utjevning i priser

Stavanger har lenge vært kjent for høye boligpriser, særlig for studenter. Kampen for å få tak i en av de billigere studentboligene fra SiS har derfor vært stor til tider.

Men nå ser det altså ut til å ha snudd, og leieprisene på det private markedet er omtrent de samme som for boalternativene fra SiS.

Øyvind Lorentzen

Øyvind Lorentzen, daglig leder for SiS bolig, syns det er positivt at boligprisene i Stavanger nå gjør det lettere for studenter.

Foto: Julie Renée Buene / NRK

– Vi syns det er veldig kjekt at det er lettere for studenter å finne en rimelig og god bolig når de skal studere i Stavanger. At vi har ledige boliger i perioder er en bagatell i forhold til at studentene nå får et godt boligtilbud, sier Lorentzen.

Flere valg

Hauge tror at beliggenhet kombinert med lavere priser fører til at flere studenter velger å leie privat heller enn å søke boliger hos SiS.

– Folk har forskjellige ønsker om hvor de vil bo. Mange ønsker kanskje å bo sentralt, og da er det lettere å finne noe på det private markedet.

Satt ned prisen

SiS Bolig har fryst utleieprisene i år, i tillegg til at de har satt ned prisene på enkelte av boligene. Og til tross for færre søkere på studentboligene, tror Lorentzen at de kommer til å få fylt opp til høsten.

– Med unntak av noen utfordringer vi har hatt på noen av parboligene er jeg rimelig sikker på at vi fyller opp. Vi har fortsatt studenter som søkte innen fristen 15. april og som enda ikke har fått bolig fordi vi ikke har nok, sier han.