Hopp til innhold

Ekstraordinære tiltak: Sykehus øker beredskapen etter masseinnleggelser

Mange pasienter og syke ansatte gjør driften ved flere sykehus krevende. – Situasjonen er på randen av det som er forsvarlig.

Stavanger universitetssjukehus hever beredskapsnivået til gult. Her ved viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

Stavanger universitetssjukehus hever beredskapsnivået til gult. Her ved viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har fått inn så mange pasienter at de har hevet beredskapen til gult nivå. Også Sykehuset i Vestfold øker beredskapen til gult nivå.

I Stavanger er 50 pasienter innlagt med covid-19, ti pasienter er innlagt med RS-virus og 30 ligger inne med sesonginfluensa.

De siste dagene har rundt 130 pasienter blitt innlagt daglig, som er høyere enn normalt. Mens covid-19 og RS-virus har nådd en topp, øker influensaen raskt.

– Vi ser en dobling av pasienter med influensa fra uke til uke. Det gjør at vi trenger mer areal og mer folk på jobb, og vi har måttet øke kapasiteten fortløpende gjennom romjulen, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu ved SUS.

Fredag kalte Stavanger universitetssjukehus inn til pressemøte:

Mange ligger inne med luftveisinfeksjoner

Når unormale hendelser skjer, kan sykehusledelsen iverksette gul, grønn eller rød beredskap.

I nesten to uker har SUS vært i grønn beredskap. Nå er beredskapsnivået på sykehuset altså løftet til «gul».

Sykehusdriften omtales som «svært krevende». Det bekrefter viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu ved SUS til NRK.

– Det er ekstremt mange pasienter. I tillegg har vi et stort sykefravær blant de ansatte. Det er veldig utfordrende for driften på sykehuset, sier Farbu.

Stavanger universitetssjukehus står i en krevende situasjon, og hever beredskapsnivået.

Stavanger universitetssjukehus står i en krevende situasjon, og hever beredskapsnivået.

Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Beredskapsledelsen på Sykehuset i Vestfold bestemte i et møte fredag å øke beredskapen til gult nivå. Sykehuset har overbelegg på sengepostene, og akuttsenteret kan ha opptil 170 pasienter til vurdering hver dag.

– Det er stort sykefravær blant de ansatte. Vi er nå i en situasjon hvor vi må mobilsere personalet i enda større grad på tvers for å sikre forsvarlig bemanning, sier administrerende direktør Stein Kinserdal.

Kritisk situasjon i Ålesund

Andre sykehus i landet opplever også stor pågang:

Elisabeth Siebke, klinikksjef ved Ålesund sykehus, forteller at situasjonen ved sykehuset er kritisk.

– Situasjonen er på randen av det som er forsvarlig, men vi klarer å ta imot pasienter og behandle dem. Det er fullt ved alle sengeposter. Det er pasienter med korona, influensa og vi har veldig mange utskrivningsklare pasienter. Vi gir den behandlingen pasientene trenger. Men vi har ikke sengeplasser til alle, så det er mange som ligger på korridorplasser.

– Hvordan er det for de ansatte?

– De står på, men mange er bekymret og lurer på om dette ikke stopper snart. Og en del av våre ansatte er syke.

– Hva gjør dere for å få bukt med problemet?

– Vi har mange møter med kommunene, og håper de kan hjelpe oss med å få ut flere av de utskrivningsklare pasientene. Vi skjønner det er vanskelig for kommunene, men det er kritisk nå, sier Siebke.

Elisabeth Siebke, klinikksjef ved Ålesund sykehus

Ålesund sykehus vurderer kontinuerlig å heve beredskapsnivået. Her ved klinikksjef Elisabeth Siebke ved Ålesund sykehus.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Nakstad: – Svært krevende

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier til NRK at det er klokt å heve beredskapsnivået for å håndtere den akutte situasjonen. I praksis betyr det at flere som har fri må på jobb og at enkelte må gå flere vakter enn planlagt.

– Det er en svært krevende situasjon ved mange sykehus nå, på grunn av sykefravær blant ansatte og mange samtidige infeksjonspasienter som krever isolering, sier Nakstad.

Til tross for at økt beredskap avhjelper den umiddelbare situasjonen, vil det være krevende hvis situasjonen vedvarer over tid, mener Nakstad.

Espen Rostrup Nakstad

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet.

Foto: Ksenia Novikova

– Hva kan gjøres for å lette situasjonen?

– Det viktigste vi kan bidra med som innbyggere er å følge rådene om å være hjemme når vi selv blir syke. Da demper vi smittepresset i samfunnet og reduserer presset på sykehusene, sier Nakstad.

– Er det verre for en del sykehus nå enn det var under koronapandemien?

– I pandemien var det veldig krevende i mars 2020, men vi hadde god kontroll på smitten i Norge. Vi hadde faktisk mindre aktivitet innenfor en del sykdomsgrupper, fordi det var mindre smitte i samfunnet. Det har nok vært en tøffere høst enn det har vært gjennom de foregående to årene, sier Nakstad

Trøndelag: Én av tre må isoleres

Andre sykehus melder også om stor pågang av pasienter med influensa og luftveisinfeksjoner.

St. Olavs hospital i Trondheim har økt beredskapen til grønt nivå på grunn av høy tilstrømming av pasienter. 11 pasienter er innlagt med covid-19 som primærdiagnose. Barne- og ungdomsklinikken ser en økning i antall pasienter med RS-virus og influensa.

– Mange pasienter kommer inn med ulike luftveissymptomer og må håndteres som smittepasienter. Det er fullt ved de store avdelingene og travle dager, sier Marit Kvikne ved St. Olavs.

Ved Sykehuset Levanger har en tredjedel av pasientene infeksjoner som krever isolasjon. Beredskapsnivået er foreløpig som normalt, men Helse Nord-Trøndelag vil se an utviklingen i dagene som kommer. Mange ansatte er syke, og sykehuset har måttet mobilisere for å holde bemanningen oppe.

– Første halvdel av denne uken har vi måttet leie inn 88 ekstravakter for å få hjulene til å gå rundt, sier klinikkleder og overlege Carl Platou til NRK.

Carl Platou

Overlege Carl Platou ved Sykehuset Levanger forteller at det krever mye plass å holde pasientene adskilt for å unngå smitte, og noen må ligge på korridor.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Øker beredskapen i Nordland

I Nordland besluttet Nordlandssykehuset fredag å gå i grønn beredskap. Årsaken er økt tilstrømming av pasienter og mye sykdom blant ansatte. Helgelandssykehuset er allerede på grønt beredskapsnivå.

– Det er fullt belegg på de fleste sengeposter ved alle sykehusene og på intensivenheten i Bodø, konstaterer administrerende direktør Siri Tau Ursin ved Nordlandssykehuset.

Haugesund sykehus vurderer å øke beredskapen fra lørdag. Sykehuset står i en krevende situasjon med mange pasienter, sier administrerende direktør Olav Clausen i Helse Fonna til NRK.

Akershus universitetssykehus hadde før jul mellom 45 og 55 pasienter innlagt med covid-19, men der få har hatt behov for intensivbehandling. Ahus har ikke innført nye tiltak gjennom julen.

– Antall pasienter med ulike luftveisinfeksjoner er fortsatt høy. Totalt sett har pågangen av pasienter vært lavere gjennom julen og romjulen enn før jul. Kapasiteten har vært gjennomgående god, opplyser Dagfinn Aanonsen ved Ahus.

Helse Bergen gjør foreløpig ingen endringer i beredskapsnivået.

– Vi har en krevende driftssituasjon med høy strøm av pasienter og høyt sykefravær, men gjør ingen endring med hensyn til beredskap. Våre ansatte gjør en fantastisk innsats, og vi følger situasjonen fortløpende, sier viseadministrerende direktør Randi Luise Møgster på Haukeland universitetssjukehus.

Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus.

Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus.

Foto: Katrine Sunde / Katrine Sunde