Hopp til innhold

Dette er valget i Lund

Her finner du en oversikt over stridstemaene i Lund-politikken før valget mandag 14. september.

Valglogo

Bør Lund kommune betale minst en million kroner i året for å få ambulansen tilbake til Moi?

Fram til i fjor hadde Lund en ambulanse stasjonert på Moi i et spleiselag mellom kommunen og Universitetssjukehuset i Stavanger. Men fordi dette etter hvert kosta kommunen rundt en million kroner i året, ble tilbudet avvikla. Nå må innbyggerne i Lund få ambulansehjelp fra enten Egersund eller Flekkefjord.

Kan et nytt industriområde på Moi gå på bekostning av dyrka mark?

Kommunen planlegger et nytt område for lettere industri. Det mest sentrumsnære området ligger på dyrka mark og i nærheten av barnehage og boliger. Den alternative tomta sparer jordbruksjorda, men ligger ca. en kilometer fra sentrum, og blir vanskeligere å pendle til siden den ikke ligger i gåavstand fra jernbanestasjonen.

Bør eiendomsskatten i Lund avvikles?

Lund innførte eiendomsskatt fra 1.1 2015. Tilhengerne mener skatten er nødvendig fordi det ellers ikke er mulig å få budsjettet i balanse. Kommunen risikerer også å havne på den såkalte Robek-lista som innebærer at nye låneopptak må godkjennes av fylkesmannen. Motstanderne av eiendomsskatt viser til at dette er en usosial skatt siden rike og fattige betaler like mye, og mener det er mulig for kommunen å greie seg uten.

Har kommunen råd til en nattpatrulje som kan rykke ut hjemmeboende eldre?

Hvis hjemmeboende eldre og funksjonshemmede med trygghetsalarm trenger hjelp om natta, må i dag pårørende eller sjukehjemmets nattevakt rykke ut. En egen nattpatrulje ville bli mer oversiktlig og tryggere, men det trengs i underkant av to stillinger for få tilbudet på plass.

Er det naturlig å vurdere sammenslåing med Flekkefjord hvis Lund ikke kan bestå som egen kommune?

Mange i Lund foretrekker at kommunen forblir egen kommune også i framtida. Alternativene er å gå sammen med de andre kommunene i Dalane, eller å se mot Vest-Agder og Flekkefjord.

Bør alle butikker som ønsker det, få holde åpent på vanlige søndager, dersom Stortinget tillater det?