Normal

Dårligere ledelse på mobbeskoler

Det er ikke tilfeldig hvilke skoler som sliter med mye mobbing. Der mobbing er utbredt, er det også dårligere skoleledelse, viser ny forskning.

Mobbeoffer

Studien, som er gjort ved 85 norske skoler, viser en tydelig sammenheng mellom mobbing og skolen som organisasjon. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Mikael Damkier / ScanstockPhoto

Sigrun Ertesvåg

Professor Sigrun Ertesvåg.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Ved skoler der elever melder om mye mobbing, rapporterer lærerne om svak ledelse, dårlig samarbeid og mindre autoritet, sier professor Sigrun Ertesvåg.

Hun jobber på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, og er selv overraska over funna i det ferske forskningsmaterialet, som hun selv står bak.

85 skoler her i landet er med i studien. Det er de skolene som har vesentlig mer eller mindre mobbing enn normalt som er kartlagt.

Ved skoler som har minst mobbing, opplever tre prosent av elevene å bli mobba hver uke eller oftere. Ved skoler med mye mobbing, svarer 20 prosent at de blir mobba like ofte.

– Lærerutdannelsen bør endres

I vår sto 15 år gamle Ann Helen Hagen fram og fortalte om hvordan hun hadde blitt mobba gjennom flere år. Hun mener lærere kan for lite om hvordan mobbing skal håndteres.

– Det er viktig at de forstår hvordan barn og unge tenker, og hvordan vi oppfører oss. Jeg mener lærerutdannelsen bør endres slik at den mer drar inn hvordan mobbing forebygges, oppdages og håndteres, sier hun.

15-åringen blei utsatt for såkalt indirekte mobbing, som kan innebære utfrysing, baksnakking eller ryktespredning.

– Det er ikke så lett å oppdage for lærerne. Jeg prøvde å gi beskjed om at jeg opplevde behandlinga som urettferdig, og at det ikke burde være sånn, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

15 år gamle Ann Helén Hagen fra Stavanger har blitt mobba gjennom mange år. Hun etterlyser mer undervisning om mobbing i lærerutdanningen.

VIDEO: Se reportasjen fra i vår, der Ann Helen Hagen forteller hva hun mener lærerne må gjøre for å bekjempe mobbing.

– Myndighetene må hjelpe skolene

– Det mest effektive grepet mot mobbing omfatter hele skolen. Lærere og ledelse må jobbe sammen for å lykkes, sier professor Sigrun Ertesvåg.

– Er det større risiko for at skoler med dårlig ledelse er mer utsatt for mobbesaker?

– Det er det ikke grunnlag for å si gjennom vår studie. Den viser bare at ved skoler der det er mye mobbing, er det ofte også dårlig ledelse, sier professoren.

Torsdag legger hun fram sin forskning for blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en konferanse ved Litteraturhuset i Oslo. Hun er tydelig på hva den nye forskningen kan gjøre for å bekjempe mobbing.

– Det er viktig å legge vekt på å støtte skolene som organisasjon. Myndighetene må hjelpe dem til å klare å gjennomføre tiltak mot mobbing. Ikke bare fokusere på å endre eller finne nye tiltak, sier hun.