Boligprisene stiger i Stavanger

Nå har Stavanger bedre utvikling enn alle de andre store byene i Norge. I februar steg prisene med 1,8 prosent.

Boliger i Stavanger

Nå stiger boligprisene i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det ser ut til at markedet er bedre i balanse i mange av byene enn på lenge, noe som reduserer usikkerheten for dem som skal selge og kjøpe bolig, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer til NTB.

Og det gjelder i høyeste grad Stavanger.

Boligprisene i oljehovedstaden gikk opp 1,8 prosent i februar.

Det er en sterkere utvikling enn gjennomsnittet av de siste fem årene på -0,6 prosent. Og det er en sterkere utvikling sammenliknet med Bergen (+0,5 prosent), Trondheim (+0,1 prosent) og Oslo (+1,4 prosent).

Og tendensen kan sees over lengre tid.

Tregt salg

I Stavanger har boligprisene steget med 0,7 prosent de siste 12 månedene. Det er sterkere enn i Oslo (-9,1 prosent), Bergen (-2,9 prosent) og Trondheim (- 2,4 prosent).

Men alt går ikke opp i Stavanger heller.

Samtidig som prisene har gått opp, så har antallet boliger lagt ut til salgs og solgt sunket fra samme måned i fjor.

Det tar også lengre tid å selge.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 82 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 54 dager i gjennomsnitt.

Opp på landsbasis

Totalt sett gikk boligprisene opp med 1,1 prosent på landsbasis i februar.

Av byene hadde Kristiansand den sterkeste utviklingen med en oppgang på 2,1 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en oppgang på 0,1 prosent.

– Prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi har sett de siste månedene om at boligprisene er i ferd med å stabilisere seg. Selv om vi har hatt en svakere vekst enn normalt så langt i år, så har prisfallet stoppet opp, sier Dreyer.