Stavanger vil ha mindre kortklipt gress i parkene

I offentlige parker har blomsterengen lenge vært fortrengt av plener med kortklipt gress. Nå oppfordrer miljøvernmyndighetene i Rogaland om mer blomstereng i parker og private hager.

Biesommer

En femtedel av biene er utrydningstruet, og det haster med å legge til rette for gode levevilkår for dem.

Foto: Jørgen Leangen / NRK

Bier er en av flere arter hvor blomsterengen er avgjørende for om de skal overleve eller ei.

– Vi bestemte oss for å gi truede dyre- og plantearter bedre beskyttelse, sier parkforvalter Katarina Lutcherath i Stavanger kommune.

Parken på Holmeegenes i Stavanger er delt inn i ulike partier med gress.

Ett parti blir klippet og stelt, mens andre får vokse vilt.

noe kortklippet og noe langt - Holmeegenes 1

På Holmeegenes klippes noe av gresset kort, mens noe får vokse langt.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

Mellom partiene med gress, får fargesterke blomster vokse i fred uten luking. Det er flere år siden Stavanger kommune la om, men nå begynner resultatene å bli synlige.

– Flere kommuner må gjøre det samme

– Nå ser vi at nye vekster kommer fram i partiene med høyt gress, sier Lutcherath.

Blomsterengene er et av de viktigste leveområdene for mange planter og insekter. I dag er disse engene regnet som en truet naturtype.

– Flere kommuner må gjøre det samme, mener seniorrådgiver Cathrine Eltervåg ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland.

Blomstereng Ryfastlokket 8

Ryfastlokket over E39 ved Mosvatnet er et av stedene der blomsterengene har fått vokse fritt.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Eltervåg mener eiere av private hager også bør tenke mer på de utrydningstruede biene:

– Ja, alle må tenke på å legge forholdene til rette for biene.

Får reaksjoner fra folk

Stavanger kommune har fått mange reaksjoner fra folk som synes parkene ser uryddige ut:

– Når gresset blir litt høyere enn vanlig kommer telefonene fra folk som bruker eller bor rundt parkene. De lurer på hva som skjer, sier Lutcherath.

Blomstereng Ryfastlokket 1

Blomsterenger regnes som truede naturtyper. Nå lar Stavanger kommune enkelte parkområder vokse vilt, av hensyn til det biologiske mangfoldet.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Hun påpeker at kommunen ikke er helt rigid.

– Dersom folk heller vil ha en kortklippet gressmatte til ballspill, blir de hørt, sier hun.

Bruker heller ikke plantevernmiddel

Noen vekster må likevel tas.

– Da luker vi for hånd, slår ned vekstene med kantklipper eller koker ugresset med egne maskiner, slik at det dør, sier Lutcherath.

Les også: Biesommer konkurranse og bildegalleri