Biskopen om vielse av homofile

Biskop Ivar Braut understreker i et åpent brev til Nærbø Sokneråd at ordningen er som Kirkemøtet og bispemøtet har bestemt. Likekjønnede som ber om vigsel i Nærbø sokn, vil få det på samme måte som alle andre.