NRK Meny
Normal

– Naturlig at bøndene blir deprimerte

Nesten seks av ti bønder oppgir at de er bekymret for fremtiden til norsk landbruk. – Synd, men ikke overraskende, sier bondelagsleder.

Ola Andreas Byrkjedal

Ole Andreas Byrkjedal med vårens vakreste eventyr på armen. Men til tross for nyfødte lam og grønne enger er det mange bønder som er bekymret for fremtida si i norsk landbruk.

Foto: Magnus Stokka

Det grønnes på engene, og lam kommer til verden på Jæren. Det er vår igjen. Men selv om håpet er lysegrønt, og potetene nye og ferske, er bøndene som driver jorda og vokter over vårens nye lam bekymret.

Over halvparten av norske bønder er «ofte», eller «veldig ofte» bekymret. Det viser undersøkelsen Trender i norsk landbruk, en spørreundersøkelse som har vært gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning annethvert år siden 2002.

– Det er jo ikke bra, men jeg er ikke overrasket, sier leder i Rogaland bondelag, Ole Andreas Byrkjedal om tallene.

– Hvorfor er du ikke overrasket?

Melkebonde Jarle Skei og Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug ar tidligere i år hos melkebonde Jarle Skei på Jæren. Hun er veldig opptatt av store gårdsbruk som driver effektivt, men det bekymrer småbønder.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Med de politiske signalene vi får fra statsråden så er det jo ikke rart at en del blir bekymret.

Han sikter til landbruk- og matminister Sylvi Listhaugs utspill i helgen. Da gikk hun og varslet at det ikke blir økt tilskudd til bøndene.

Deprimerte bønder

Og penger og økonomi er en av hovedgrunnene som bekymrer bøndene. 16 prosent svarer at de ofte eller veldig ofte har vært bekymret over økonomien på sitt eget gårdsbruk.

– Er bøndene deprimerte?

– Det er mange av bøndene som står overfor store, tunge investeringer, og når de merker at de ikke har noen støtte så er det jo naturlig å bli deprimert.

Men selv om bekymringen tærer på, så er ikke bøndene så ensomme som tidligere. Det er færre i dag, enn for tolv år siden som svarte at det var ensomt å være bonde, til tross for at det har blitt 20.000 færre bønder siden 2002.

I 2002 svarte 38 prosent at de var enige i påstanden Jeg føler meg ofte ensom som gårdbruker. I år er det 29 prosent som har svart dette, og det er et tall som har ligget stabilt siden 2010.

– Hva denne nedgangen skyldes er det vanskelig å si noe sikkert om, men det kan ha sammenheng med at de bøndene som i størst grad har følt på ensomheten, er de som har lagt ned driften, skriver forskerne Oddveig Storstad og Lars Rønning som står bak rapporten.

Kyr på beite

Det spirer på norske jorder, og dyra har endelig fått komme ut. Den beste tida å være bonde skulle man kanskje tro, men bekymringer rundt jordbruksoppgjør og økonomi tærer på over halvparten av norske bønder.

Foto: Gunnar Morsund / NRK