Barnevernet i Finnøy får sterk kritikk

Barnevernet i små- kommuner over hele landet får hard kritikk. I Rogaland har fylkesmannen evaluert åtte kommuner – og fire kommer dårlig ut. Verst er situasjonen i Finnøy.

Barnevernet i Finnøy får sterk kritikk

VIDEO: – Barnevern har ikke vært en sak for politikerne, og det er veldig synd, sier Gro Skartveit, som er ordfører i Finnøy kommune.

Det er laber stemning i korridoren på rådhuset på Finnøy. For kommunen er en av 55 små og sårbare kommuner her i landet der barnevernet får sterk kritikk.

– Det er selvsagt ikke kjekt å høre, og det er fortvilet å tenke at her er det unger som trenger hjelp, sier Heidi Skeiseid, som er fungerende barnevernsleder i Finnøy kommune.

Heidi Skeiseid

Heidi Skeiseid, fungerende barnevernsleder i Finnøy kommune.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Finnøy kommer dårligst ut av kommunene i Rogaland som er undersøkt. Her er det bekymring over saksbehandlingen i barnevernet, ledelsen og oppfølgingen av barn som er plassert i andre hjem. I tillegg sliter kommunen med å ansette folk i barnevernet.

Finnøy er blant de dårligste

Skartveit

Gro Skartveit, ordfører i Finnøy kommune.

Foto: Erik Waage

– Med så mange barn som vi har i vår kommune, og bare to ansatte, så klarer vi ikke å gi et godt nok tilbud til alle disse barna, sier Gro Skartveit, som er ordfører i Finnøy kommune.

I rapporten fra Fylkesmannen er Hjelmeland, Kvitsøy, Suldal og Vindafjord undersøkt, her er det ikke uttrykt bekymring over barnevernstjenesten. Men Gjesdal, Bjerkreim, Sauda og Finnøy scorer ikke bra i evalueringen. Barnevernstjenesten i Finnøy er blant de dårligste i landet, ifølge rapporten.

Solveig Horne

Solveig Horne, Barne- og likestillingsminister.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– At så mange kommuner bryter loven, og ikke følger barna opp på en bedre måte, det er bekymringsfylt, sier Solveig Horne, som er Barne- og likestillingsminister.

Lover at det skal bli bedre

– Barnevern har ikke vært en sak for politikerne, og det er veldig synd. Det var derfor jeg var bevisst på at det var noe av det første jeg ville gripe fatt i da jeg ble ordfører. Men det har tatt tid, og dette skal bli bedre, sier Skartveit.

Det kommunale barnevernet har blitt styrka med øremerka penger de siste årene, men likevel er det mange som ikke har på plass et forsvarlig tilbud. langt ifra godt nok, mener statsråden.

– Det er fylkesmennene som fordeler midlene etter søknad fra kommunene, men etter jul kommer jeg til å se på om det er en måte vi kan styrke de mest sårbare kommunene, sier Horne.