Personer som Bent og Sindre er en ubrukt ressurs i arbeidslivet

– Det er latter, glede og moro, og et stort pluss for arbeidsmiljøet, sier sjefen deres. Men kun hver fjerde voksne med psykisk utviklingshemming er i jobb.

Forskning. UiT. Harstad.

Bent Kristensen og makkeren, Sindre, i full sving på arbeidsplassen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Personer med psykisk utviklingshemming er kanskje den gruppen som i aller størst grad er ekskludert fra arbeidslivet, sier førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, Hege Gjertsen.

Nå er hun og flere kolleger ferdig med et treårig forskningsprosjekt som har sett på hvordan denne gruppen bedre kan inkluderes i det ordinære arbeidslivet.

– De er absolutt en ubrukt ressurs. Dette er snakk om en stor gruppe med god arbeidsvilje og evne til å jobbe. De er ofte en veldig pålitelig arbeidskraft, og har lite fravær, sier forskeren.

Forskning. Uit. Harstad. Hege Gjertsen.

Mandag skal forskningen på arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming legges frem. Hege Gjertsen er en forskerne fra institutt for vernepleie på UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Trives på jobb

Bent Kristensen er én av personene med psykisk utviklingshemming forskerne har observert. Han er tilknyttet Inko Harstad, som er et tilrettelagt arbeidstilbud for personer med ulike funksjonshemninger.

Men han får også lov å prøve seg i det ordinære arbeidslivet. Tidligere jobbet han på Rema 1000, der han også trivdes godt.

Nå jobber Kristensen som lagersjef på Fru Pigalopps Skattkammer i Harstad. Det er han er veldig fornøyd med.

Bent og Sindre har flere arbeidsoppgaver. Blant annet å kjøre bort søppel.

FOTO: Trygve Grønning / NRK

– Når jeg fikk tilbud om å jobbe her ble jeg veldig glad og sa ja med en gang. Det hadde vært kjedelig å bare sitte hjemme de dagene, sier han.

Innehaveren av gjenbruksbutikken, Sissel Sandberg-Pedersen, er veldig fornøyd med arbeidstakeren sin.

– Jeg tror ikke jeg hadde klart meg uten Bent. Han er veldig flink og selvstendig. Han gjør jobben jeg måtte ha gjort på kveldstid, sier hun.

Sandberg-Pedersen er klar på at personer med psykisk utviklingshemming bidrar med mer enn bare god arbeidskraft.

– Det er jo latter, glede og moro. De er uten tvil en uoppdaget ressurs, og et stort pluss for arbeidsmiljøet, sier hun.

Harstad. Fru Pigalopp.

Innehaver av Fru Pigalopps Skattekammer, Sissel Sandberg-Pedersen, mener personer med psykisk utviklingshemming er en uoppdaget ressurs i arbeidslivet.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Kristensen er fortsatt på jobb to dager i uken på Inko, men det er liten tvil om hvor han trives best.

– Det er artig å være på jobb hos Inko også, men dette er en helt vanlig arbeidsplass. Jeg bruker å si at de to dagene jeg er på Inko så kan jeg slappe litt av, men det kan jeg ikke her, sier Kristensen, som frivillig har møtt på jobb på en fridag.

Bent Kristensen. UiT. Harstad.

Bent Kristensen trives veldig godt i det ordinære arbeidslivet.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Flere gode eksempler

Av de få med psykisk utviklingshemming som har et arbeidstilbud, jobber de fleste på en tilrettelagt arbeidsplass. Men forskerne mener de har gode forutsetninger for å lykkes i det ordinære arbeidslivet.

– Det er veldig mange som ønsker det, og vi har studert flere eksempler på hvordan man kan lykkes med det. Noen trenger selvfølgelig mer oppfølging enn andre, men det finnes mange forskjellige løsninger for å få det til, sier Gjertsen.

Forskeren viser til flere eksempler der det har fungert godt i dagligvarebutikker, sykehjem og barnehager. Hun trekker frem en fellesnevner som er viktig for at det skal fungere bra.

– Vi ser at det som er viktig for dem på arbeidsplassen er det samme som er viktig for deg og meg: Å bli inkludert i det sosiale miljøet og få meningsfulle arbeidsoppgaver, sier Gjertsen.

Forskning. Uit. Harstad. Hege Gjertsen.

Gjertsen mener at psykisk utviklingshemmede sprer mye glede på arbeidsplassene.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Regjeringen positiv til forskningen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), skal holde åpningsinnlegg når forskningen legges frem mandag. Han er veldig positiv til at det forskes på denne tematikken.

– Vi ønsker et arbeidsliv med plass til alle. Det forutsetter at vi lærer mer om hvilke tiltak som faktisk fungerer, slik at vi kan legge bedre til rette for at flere i denne gruppen kan inkluderes i arbeidslivet, sier han.

Ministeren poengterer at regjeringen de siste årene har økt antall plasser med Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det ønsker de også å satse mer på i fremtiden.

– Vi må få til et enda tettere samarbeid mellom offentlige etater og andre aktører som bidrar til å hjelpe mennesker ut i jobb. Jeg har også særlig tro på å slippe til et større mangfold av aktører, og er glad for å se de gode resultatene som flere sosiale entreprenører kan vise til, sier Isaksen.

Fredag kommer det en stortingsmelding om utenforskap. Den vil inneholde ulike tiltak for hva som kan gjøres for å inkludere flere i arbeidslivet. Deriblant de med psykisk utviklingshemming.

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen

Arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H), er glad for at det forskes mer på hvilke muligheter utviklingshemmede har i arbeidslivet.

Foto: Guri Norstrøm / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali