Åpnet egen barnehageavdeling for asylsøkerbarn

I Sauda får asylsøkerbarna et tilrettelagt tilbud i hverdagen – i form av en helt egen avdeling i Veslefrikk barnehage.

I Sauda har asylbarna fått et helt tilrettelagt tilbud i hverdagen - en egen avdeling for asylbarn i Veslefrikk barnehage.

Veslefrikk barnehage har en helt egen avdeling, som bare er for asylsøkerbarn.

I Sauda jobber de for å tilrettelegge for asylsøkerbarna i kommunen, med en egen avdeling i Veslefrikk barnehage.

Tirsdag fikk barnehagen sin offisielle åpning.

Berit Haustavik, daglig leder i Veslefrikk barnehage, mener løsningen med egen avdeling bidrar til trygghet og trivsel.

– De er ikke like stedsbundet og de vet ikke om de får opphold og om de får bli. Derfor har vi gjort det sånn, sier hun.

Sorah Ehrari (5) kom til Norge fra Afghanistan for ett år siden. Hun er én av 14 som nå har hendene fulle med ting å gjøre i barnehagen.

– Huske, grave, sykle og masse leking, sier hun.

Sorah Ehari (5)

Sorah Ehari har masse å holde på med i Veslefrikk barnehage.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

– Har gode erfaringer

Flere er enige om at egne avdelinger kan være gunstig for denne gruppen barn.

– Vi har gode erfaringer med å ha barn i egne avdelinger, sier Karin Berner, universitetslektor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hun forklarer at det kan fungere godt som en gradvis tilnærming til en barnehaghverdag der alle er samlet.

Snorklipping

Selv om Veslefrikk barnehage har vært i drift siden august, var det på tirsdag den fikk sin offisielle åpning.

Ordfører i Sauda kommune, Asbjørn Birkeland (Sp), klippet snoren til jubel og applaus fra publikum.

Han er glad for at asylsøkerbarna får en samlingsplass.

Ordfører Asbjørn Birkeland (Sp)

Ordføreren hadde det moro med barna i Veslefrikk barnehage.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

– De er ikke sammen til vanlig, de bor spredt i hele kommunen. Dette er en plass der de får vært sammen, og de får også være sammen med norske unger og de andre nasjonalitetene som går i denne barnehagen, sier han.