NRK Meny
Normal

Anmeldelsen henlagt

Politiet har henlagt anmeldelsen mot Gulating lagmannsrett fra Birgitte Tengs fetter.

Arvid sjødin
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Advokat Arvid Sjødin, Stavanger, leverte 21. mai inn anmeldelse mot tre navngitte dommere i Gulating lagmannsrett på vegne av fetteren til Birgitte Tengs og hans far.

Anmeldelsen gjelder mulige straffbare forhold tilknyttet dokumenter i straffesaken hvor lagmannsretten avsa dom i 1998.  Sjødin mener at lagmannsrettsmedlemmene ikke leste flere viktige dokumenter, som var lagt ved saken.  Ifølge Sjødin er det straffbart å la være å lese dokumenter i en slik straffesak.  

Riksadvokaten overførte saken til Sør-Trøndelag politidistrikt for vurdering av hvorvidt det skulle iverksettes etterforskning. Saken innkom der 18. juni d.å. Den 20. juni fattet politidistriktet påtaleavgjørelse hvor saken er henlagt fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

100 bilag borte

Fetteren ble i 1998 frikjent for drapet på Birgitte Tengs, men likevel dømt til å betale erstatning. Krav om gjennopptakelse av erstatningsdommen har vært behandlet flere ganger i Gulating Lagmannsrett og i Høyesterett. Der ble gjenopptakelse sist avslått i 2005. Det var til denne behandlingen 100 bilag, samlet i 3 ringpermer, manglet.

Fetteren og hans far mener de bortkomne dokumentene ville ha snudd ankesakene i deres favør dersom de var blitt lagt fram i retten.