Hopp til innhold

Alle vil vera sjørøvarar

Rekordoppmøte på sjørøvardagen på Stavanger maritime museum. – Dette er det store årlege publikumsfrieriet for oss, seier museumspedagog.

Far og sønn utkledd som sjørøvarar på skuta Anna af Sand

Far og son, Anders og Johannes Tendenes om bord på skuta Anna af Sand.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Eg skal høyra på ei kanon, fordi eg likar så godt at det seier "pang".

Barn og vaksne ventar på smellet ombord på Anna af Sand

Barn og vaksne ventar på smellet på "sjørøvarskuta" Anna af Sand.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Johannes Tendenes er heilt i hundre. Han og faren, Anders Tendenes, har kledd seg ut som sjørøvarar og er om bord på museumsskuta Anna af Sand i Vågen i Stavanger.

Den store museumssjørøvardagen

– I fjor hadde me 700 personar innanfor dørene, I år trur eg det blir endå fleire, seier museumspedagog Kristin Vestrheim Cranner ved Stavanger maritime museum.

Kristin Vestrheim Cranner, museumspedagog portrett inne

Museumspedagog på sjøfartsmuseet i Stavanger, Kristin Vestrheim Cranner satsar å publikumsfrieri ein gong i året.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Dette året er det femte gongen dei innbyr til sjørøvardag på museet. Utstillingar inne i bygget, og nede ved kaien ligg skuta Anna af Sand. Ei seglskute som gjekk i fraktefart i Hardanger og Ryfylkefjordane frå 1848, og som nå er omgjort til sjørøvarskute med kanon.

– Det ligg jo der hos mange, den fascinasjonen for røveri og piratar og slikt. Så det er berre å plukke den opp. Det me gjer er å hekta på kulturarvbiten, og det likar folk, seier Vestrheim Cranner.

Piratar er gode greier

Sjørøvardagen har utvikla seg til å bli det største publikumsarrangementet som Stavanger maritime museum har.

– Det er det store publikumsfrieriet me har kvart år, seier museumspedagog Vestrheim Cranner.

Even Kristensen i full sjørøvarmundur

Even Kristensen i full sjørøvarmundur.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

For museet er dette eit lågterskeltilbod som skal få nye folk innanfor dørene til museet, som slett ikkje alle i Stavanger veit eksisterer.

– Folk likar jo å kle seg ut, det gjeld både for gutar og jenter. Og så er det noko barnefamiliar er vant med, seier museumspedagogen.

Noko som blir stadfesta av Anders Tendenes, som har med seg sonen Johannes på sjørøvardagen.

– Det er alltid gildt å vera sjørøvar. Får eg sjansen så treng ingen å be meg to gonger, seier Anders Tendenes.