NRK Meny
Normal

-Stopp nedbygging av jordbruksjord!

Bønder på Nærbø aksjonerer for jordbruksjorda. De mener lokalpolitikerne må fratas ansvaret for ubyggingspolitikken.

Jær-åker 2
Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

I dag skal politikerne i Hå legge viktige føringer for hvor folk i kommunen skal bo i framtida.

Rådmannen mener det er nødvendig å bygge ut rundt dagens tettsteder, og vil ta rundt 600 mål dyrkbar jord på Nærbø til boliger og industri.

Framtida står i fare for både folk og fe. Det mener i alle fall bønder og grunneiere øst for Nærbø sentrum i Hå. Ingve Berntsen er en av dem. På kort tid har han samla inn 75 underskrifter i området mot at joordbruksjord skal bli til tomter for framtidige innbyggere i Hå.

- Folk er redde for jorda si. Det er livsgrunnlaget det er snakk om her. Utbyggingsplanen har vært nevnt for flere år siden, men vi trodde det var usannsynlig at det kom til å bli så omfattende forslag som skulle bli lagt fram , og så plutselig, sier Berntsen.

Rundt 1000 boliger

I dag skal kommuneplanutvalget ta stilling til hvilke forslag som skal være med videre i planene for hvor folk i Hå skal bo og arbeide de neste 30-40 årene. To ulike forslag for Nærbø innebærer begge nedbygging av rundt 600 mål jordbruksjord for å gi plass til ny industri og rundt tusen boliger. Men Ingve Berntsen mener det ikke er noen selvfølge at folk skal få bo akkurat der de sjøl vil.

- Det er flere som ønsker å bo på Nærbø, men selv om de ønsker det er det ingen menneskerett at de få bo på Nærbø bare fordi de vil det. Det finnes fullgode alternativer å bo i kommunen. Det er store områder som ikke kan brukes til jordbbruk sør i kommunen - svært mye fjell, sier Berntsen.

Men på rådhuset synes ikke rådmann i Hå, Lars Kolnes at dette er noen god ide. Både Hå og andre kommuner har prøvd å flytte boligbyggingen ut fra tettstedene på flatjæren og til for eksempel Lyefjell og Stokkelandsmarkene - uten suksess, mener han.

Føttene bestemmer

- Kommunen har "sylta ner" millioner av kroner, men folks interesse har vært relativt begrenset. Vi må ta hensyn til folks ønsker og interesser og ikke til det vi byråkrater og politiere måtte ønske at folk skal ha som interesser. De stemmer med føttene. De flytter ut og reiser nordover. Jeg tror ikke Hå er tjent med en befolkningsnedgang. Kveler vi veksten, så kveler vi på sikt et helt lokalsamfunn.

Derfor mener han at det er nødvendig, og også samfunnsmessig lurt, å bygge ut rundt tettstedene.

Mange interesser

- Vi må ta utgangspunkt i de tettstedene vi har. Der er det infrastruktur; skole, barnehager, vann, vei og kloakk. Vi ønsker ikke for mye trafikk på veien våre. Vi ønsker ikke for sterk fortetning. Vi ønsker at barn og unge skal ha et greit bomiljø og ikke lekeplasser på afalt. Så det er ikke bare spørsmål om jordvern; det er spørsmål om mange interesser som skal veies opp imot hverandre og da er jordvern ett av de elementene.

Raskest voksende i landet

Striden på Nærbø er prinsippielt viktig for hele Jæren. I fjor var både Klepp, Time og Hå kommuner blant de 30 raskest voksende kommunene i landet - med Hå helt oppe på 13. plass. I alle kommunene ligger tettstedene som perler på en snor på landets mest produktive jordbruksjord.

Luksusproblem

- Det er en utfordring. Vår felles suksess er vårt felles problem; nemlig, hvor skal alle disse innbyggerne bo? Sett i forhold til alternativet, nemlig stagnasjon og befolkningsnedgang, så er dette et luksusproblem, mener rådmann Kolnes.

Bøndene øst på Nærbø mener dette er et problem som ikke er egna for lokalpolitikere. Før fylkesmannen har grepet inn og satt en øvre grense for hvor mye jordbruksjord som kan tas til utbygging, tør de ikke føle seg trygge på at de har noe levebrød i framtida.

Stoler ikke på lokalpolitikerne

- Det finnes ingen garanti fra politikernes side om at jorda vår er trygg. Ingen politiker er blitt populær på jordvernpolitikk. Samme hvor mye de hadde garantert oss at de ikke skulle ta jorda så kan vi ikke stol på det. Lokalpolitikerne burde ikke bestemme disse tingene fordi de hånterer jordvern individuelt for hver kommune. Lokal vekst er deres fokus. De greier ikke å se jordvern i et større perspektiv. Hvis alle kommuner skal fortsette å bygge ubegrenset, så er det bare et spørsmål om tid når det ikke eksistere jordbruk på Jæren lenger, sier bonde Berntsen.

- Både fylkesmann og miljøverndepartement er over oss hvis det skulle bli en konflikt. Men hvis vi mener at folk skal påvirke sin egen hverdag, så er det fornuftig at kommunepolitierne mener noe om dette. Det sier rådmann Lars Kolnes.

Og først er det i alle fall lokalpolitikerne som skal si sitt. I dag blir det trolig vedtatt at ett av forslagene til utbygging rundt Nærbø skal legges til grunn for den videre planleggingen. Det har ikke jordvernerne tenkt å slå seg til ro med.

- Vi gir oss ikke før fylkesmannen har satt en grense, for lokalpolitikerne greier det ikke, sier bonde Ingve Berntsen på Gausland i Hå.