Advarer unge mot å kjøpe disse boligene

Forbrukerombudet er kritisk til leie-eie-kontrakten OBOS signerer med unge boligkjøpere. Nå er prosjektet satt på vent, mens det undersøkes om konseptet er ulovlig.

Illustrasjon av boligene i Følhusbakken i Kleivane

Det er dette OBOS-prosjektet i Sandnes som får Forbrukerombudet til å reagere. 25 leiligheter i prosjektet er innunder leie-eie-modellen.

Foto: OBOS

– Dette konseptet fremstår etter vårt syn mer som en kredittavtale enn som en husleieavtale, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

Det finnes flere modeller av konseptet «leie-til-eie». Modellene har som fellesnevner å hjelpe unge inn på boligmarkedet, ved at de først kan leie boligene før den kjøpes. OBOS sin modell består av sameie mellom beboer og selskapet.

Tonje Hovde Selbostad

Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

Departementet har hyllet modellen som brukes i Randaberg utenfor Stavanger. Likevel, det er variasjoner i kontraktene fra de ulike boligbyggelagene. OBOS sin variant får den røde varsellampen til å blinke i Forbrukerombudets korridorer.

– Avtalen fremstår som ubalansert. I markedsføringa er konseptet framstilt mer økonomisk gunstig enn det er, sier hun.

Modellen består i at kjøperen kan leie inntil 30 prosent av boligens kjøpesum av OBOS, og eier resten av boligen selv.

Dette er problemene mener Forbrukerombudet

  • Kjøper får et treårig salgs- og utleieforbud av boligen. Dette kan slå særlig uheldig ut for unge som er i en fase av livet med eventuell familieforøkelse og skoleutveksling.
  • Kjøper kan minimum betale ned 200.000 kroner av selgers eierandel om gangen. Dette kan slå uheldig ut for forbrukeren, både praktisk og økonomisk.
  • OBOS sin eierandel i leilighetene skal indeksreguleres. Dette gjør det svært uklart hvilket sluttbeløp kjøper faktisk skal betale til OBOS når eierandelen skal innfris.
  • OBOS får ta del i verdistigningen i markedet, men forplikter seg ikke til å betale sin del av felleskostnader. De påtar seg heller ikke noe ansvar for vedlikehold. Dette skaper en svært uheldig ubalanse.

Unge er en sårbar forbrukergruppe

En ny SIFO-rapport slår fast at unge mellom 18 og 30 år er den mest sårbare forbrukergruppen. Rapporten viser at dårlig tid, manglende økonomisk sans og svake regneferdigheter gjør unge mennesker til de mest utsatte forbrukerne.

– Derfor må det utvises tilstrekkelig aktsomhet både når det gjelder markedsføring og utforming av avtalevilkår, sier Skjelbostad.

Forbrukerombudet har nå kontaktet Finanstilsynet for å få deres uttalelse i denne saken.

– OBOS sin eierandel minner om lånebeløp, husleien minner om rentekostnader, og innløsningsperioden fremstår som en nedbetalingstid på fem år, sier Skjelbostad.

Finanstilsynet er enige i ombudets vurdering, og har i et brev orientert OBOS om at leie-eie-prosjektet etter deres vurdering ikke oppfyller kravene om konsesjon for utlånsvirksomhet.

Illustrasjonskart som viser hvor Kleivane ligger i forhold til Sandnes, Stavanger med flere steder.

Illustrasjonskart som viser hvor Kleivane ligger i forhold til Sandnes og Stavanger.

Foto: OBOS

Nå settes prosjektet på vent

OBOS Rogaland tilbakeviser kritikken og mener de har kommet fram til en god leie-eiemodell.

– Over en tidsperiode kan de kjøpe seg opp og til slutt eie hele boligen selv, sier daglig leder Hallvard Nordahl.

Han tror mye av kritikken fra Forbrukerombudet beror på misforståelser.

– Dette er et godt produkt. I dag er du enten på eie- eller leiemarkedet, men vi mener det må være mulig for folk å komme seg inn på markedet uten å gå hundre prosent inn som eier, sier Nordahl.